Lãnh đạo và Thay đổi

5 February, 2023

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 23/2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 23/2019 Trong số này: 💥Chuyển đổi số – Kinh nghiệm và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam […]
2 August, 2019
Khung năng lực digiiCAT

Chương trình đào tạo Thiết kế khung năng lực và sử dụng trong quản trị nhân sự”

Với kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực tư vấn quản lý, OCD đã tổ chức thành công nhiều khóa đào tạo về quản trị […]
31 May, 2019
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019 Trong số này: 💥 Sự thay đổi tất yếu của quản trị nguồn nhân lực trong CMCN […]
8 May, 2019
Bản tin Lãnh đạo và thay đổi, số 22

Bản tin Lãnh đạo và thay đổi số 22, 2019

Trong số này: 1. Sự thay đổi tất yếu của quản trị nguồn nhân lực trong CMCN 4.0 Kỳ 2: Các xu hướng kinh tế làm […]
8 May, 2019
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 22

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

Contact Us

//]]>