KPIs là gì

2 September, 2017
KPI - Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của doanh nghiệp

KPI là gì? Các bước xây dựng KPI hiệu quả

“KPI, tiếng anh là Key Performance Indicators, là chỉ số đánh giá hiệu suất, hay còn gọi là chỉ số KPI”. Chỉ số KPI là hệ […]

Contact Us

//]]>