kpi là gì

kpi là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, …

6 March, 2013

Consulting in performance assessment system using KPIs for Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo)

Consulting in performance assessment system using KPIs for Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo, HCMC, 1/2013). OCD consultants help to strengthen the management system of the […]
4 March, 2013
Tư vấn KPI cho PVFCCo | Đạm Phú Mỹ

Tư vấn hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả KPI cho PVFCco

Tư vấn Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả công việc (KPI) cho Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí […]

Contact Us

//]]>