Khóa học marketing

24 August, 2022
Kỹ năng chăm sóc khách hàng

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

Mục tiêu Muốn doanh nghiệp phát triển vững mạnh và lâu dài thì chăm sóc khách hàng là hoạt động quan trọng không thể thiếu. Nếu […]
23 August, 2022
B2B Marketing

Marketing cho các khách hàng là tổ chức

Mục tiêu Khoá học được thiết kế để phát triển kiến thức và kỹ năng marketing cho các cán bộ tham gia vào quá trình phân […]
13 July, 2021
OCD thực hiện đào tạo Marketing Dịch vụ cho Xuân Cương

Khóa đào tạo Marketing Dịch vụ cho Xuân Cương

Ngày 8-9 tháng 7 vừa qua, buổi đào tạo “Marketing dịch vụ” giữa Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Hữu nghị […]

Contact Us

//]]>