khóa học kỹ năng

22 August, 2023
Khóa học quản lý thời gian & quản trị cảm xúc cho doanh nghiệp năng lượng gió Vestas

Khóa học quản lý thời gian & quản trị cảm xúc cho doanh nghiệp năng lượng gió Vestas

Ngày 21 – 22/8/2023, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã tổ chức khóa học quản lý thời gian và quản trị cảm xúc cho […]
18 August, 2022
Kỹ năng viết báo cáo

Kỹ năng viết báo cáo

Mục tiêu Kỹ năng viết báo cáo là điều cần thiết với bất kỳ nhân viên nào. Sau khi kết thúc khóa học, học viên có […]

Contact Us

//]]>