Khóa học Kỹ năng lãnh đạo

15 July, 2022
Giảng viên và học viên Vestas tham gia khóa học "Kỹ năng lãnh đạo"

Khóa học Kỹ năng lãnh đạo cho Vestas Việt Nam

Tháng 07/2022, Công ty Vestas Wind Technology Việt Nam và Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã hợp tác tổ chức khóa học “Kỹ năng […]

Contact Us

//]]>