Khảo sát thị trường

7 March, 2019
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Làm thế nào để khảo sát sự hài lòng của khách hàng (Kỳ 2)

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng cần đánh giá điều gì? Khi khảo sát sự hài lòng của khách hàng, chúng ta tìm kiếm […]
7 March, 2019
Top 6 phương pháp nghiên cứu thị trường

6 phương pháp nghiên cứu thị trường cơ bản

Có rất nhiều cách thức để tiến hành nghiên cứu thị trường, trong đó doanh nghiệp thường lựa chọn một hoặc nhiều hơn một trong năm phương […]
18 August, 2018

Nghiên cứu dịch vụ mới cho Công ty TNHH Chế tạo Động cơ Zongshen Việt Nam

Tháng 8/2018, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã tiến hành dự án nghiên cứu dịch vụ mới cho Công ty TNHH Chế tạo Động cơ […]

Contact Us

//]]>