Hệ thống quản lý nhân sự

2 December, 2020
Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể cho Hoa Linh

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty Dược phẩm Hoa Linh

Tháng 11/2020, OCD chính thức triển khai dự án Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự (lương 3P, KPI, khung năng lực) cho Công ty […]
26 November, 2017
Coaching xây dựng chiến lược cho Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình

Dự án Coaching Xây dựng chiến lược cho Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình

Đầu tháng 11/2017, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã triển khai dự án Coaching Xây dựng chiến lược và Tư vấn Xây dựng hệ thống […]
8 May, 2017
Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty CP Vinaconex 6

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty CP Vinaconex 6

Dự án tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty CP Vinaconex 6 Năm 2017, Công ty CP Tư vấn Quản […]
16 November, 2015
Tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho CTCP Thương mại Kỹ thuật An Việt

Tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho CTCP Thương mại Kỹ thuật An Việt

Dự án tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho CTCP Thương mại Kỹ thuật An Việt Năm 2015, Công ty CP Tư […]
25 July, 2015
Tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty công nghệ Hanel

Tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty công nghệ Hanel

Dự án tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty công nghệ Hanel Năm 2015, Công ty CP Tư vấn Quản […]

Contact Us

//]]>