0963 63 60 66

giảng viên đào tạo

25 February, 2019
ThS. Lê Lan Hương

ThS. Lê Lan Hương

Kinh nghiệm Bà Hương có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự với sự hiểu biết sâu sắc và mang tính chiến lược […]
//]]>