Đề cương khóa học

Rate this wpdmpro

Đề cương Khóa đào tạo Khung năng lực | Xây dựng từ điển năng lực và khung năng lực phục vụ đánh giá năng lực nhân viên. Khóa học được xây dựng theo phương pháp COID bản quyền của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, xây dựng trên nền tảng các phương pháp của Havard và MIT.

Khóa học được thực hiện trực tiếp tại phòng học Hawaii, Hệ thống phòng học OCDHub của OCD hoặc trực tuyến tại hệ thống elearning http://tuvan.ocd.vn

 

9 September, 2019

Đề cương đào tạo Từ điển và Khung năng lực

Đề cương Khóa đào tạo Khung năng lực | Xây dựng từ điển năng lực và khung năng lực phục vụ đánh giá năng lực nhân […]

Contact Us

//]]>