đào tạo okr

14 September, 2020
Khóa Đào tạo Xây dựng và Triển khai KPI/OKR cho Công ty CP truyền thông Việt Hải

Khóa Đào tạo Xây dựng và Triển khai KPI/OKR cho Công ty Truyền thông Việt Hải

Ngày 11/9/2020, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã tiến hành chương trình đào tạo “Xây dựng & triển khai hệ thống KPI/OKR” cho Ban […]
30 March, 2020
Lớp đào tạo KPI của OCD

Giới thiệu các khóa đào tạo của OCD

Công ty Tư vấn Quản lý OCD là một trong những công ty tư vấn và đào tạo quản lý hàng đầu Việt Nam với tính […]

Contact Us

//]]>