Đánh giá sự hài lòng khách hàng

16 March, 2019
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cho EVN – 6 năm thực hiện

Đánh giá hài lòng khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN) – một dự án đã trải qua 6 năm (2013-2018), đã để […]
3 January, 2019
Đánh giá sự hài lòng khách hàng - Đà nẵng PC

OCD công bố báo cáo đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dung điện tại Đà nẵng, 2018

Sau quá trình khảo sát, thu thập thông tin về mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện, ngày 28/12 tại PC Đà Nẵng, […]

Contact Us

//]]>