CSF

19 March, 2019
Phần mềm KPI

Sự khác biệt giữa chỉ số hiệu suất trọng yếu (KPIs) và những yếu tố thành công then chốt (CSFs)

Ngày này, trong lĩnh vực kinh doanh sử dụng quá nhiều từ chuyên ngành viết tắt gây ra sự nhầm lẫn trong nhiều tình huống. Hai […]

Contact Us

//]]>