Chuyên gia Tư vấn Quản lý

20 August, 2020
Khởi động dự án Tư vấn xây dựng Khung Năng Lực cho MERAP

Khởi động dự án Tư vấn xây dựng Khung Năng Lực cho MERAP

Ngày 20/8/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Merap và Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã Khởi động dự án Tư vấn xây dựng […]
21 April, 2019
Lê Kim Ngọc

ThS. Lê Kim Ngọc

Bà Lê Kim Ngọc là Chuyên gia Tư vấn Quản lý kiêm Giám đốc Dịch vụ Đào tạo của OCD. Kinh nghiệm Bà Lê Kim Ngọc […]
17 April, 2019
Ths. Bùi Kim Liên

Ths. Bùi Kim Liên

Bà Bùi Kim Liên là Trưởng phòng Nhân sự của OCD, đồng thời là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, chuyên sâu về các […]

Contact Us

//]]>