chuyên gia phân tích

7 June, 2022
OCD tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu thị trường

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu thị trường

Công ty Tư vấn Quản lý OCD thông báo tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu thị trường. OCD thành lập năm 2003, là một trong những công […]
25 February, 2019
ThS. Lê Ngọc Trang - Chuyên gia Phân tích

ThS. Lê Ngọc Trang

Thạc sỹ Lê Ngọc Trang là Chuyên gia Phân tích của OCD.  Bà Ngọc Trang là thành viên dự án nghiên cứu thị trường như: Dự […]

Contact Us

//]]>