chỉ tiêu KPIs

5 August, 2019
Phương pháp lựa chọn KPIs chuẩn cho doanh nghiệp của bạn.

Phương pháp lựa chọn KPIs chuẩn cho doanh nghiệp của bạn.

Công cụ quản lý hiệu suất doanh nghiệp (KPI) là công cụ cho biết doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không so với các […]
2 September, 2017
KPI - Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của doanh nghiệp

KPI là gì? Các bước xây dựng KPI hiệu quả

“KPI, tiếng anh là Key Performance Indicators, là chỉ số đánh giá hiệu suất, hay còn gọi là chỉ số KPI”. Chỉ số KPI là hệ […]

Contact Us

//]]>