Báo cáo thị trường

Báo cáo Hợp tác Chương trình truyền hình (TV Shows) Việt nam – Hàn Quốc, 2021

Báo cáo phân tích do Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện cho Văn phòng Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc tại Việt nam (KOCCA).

Báo cáo được thực hiện bởi Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường của OCD.

Korea Creative Content Agency Vietnam Office – KOCCA Vietnam

 

 

16 July, 2021
Báo cáo hợp tác truyền hình Việt - Hàn

Báo cáo Hợp tác Chương trình truyền hình Việt nam – Hàn Quốc

Báo cáo Hợp tác Chương trình truyền hình (TV Shows) Việt nam – Hàn Quốc, 2021 Báo cáo phân tích do Công ty Tư vấn Quản […]
16 July, 2021
Thị trường giáo dục trực tuyến

Báo cáo thị trường giáo dục trực tuyến, NIPA

Báo cáo thị trường Giáo dục trực tuyến Việt nam, 2020 do Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường của OCD thực hiện cho NIPA – Cục xúc […]
21 May, 2021
Báo cáo ngành VR-AR

Báo cáo phân tích thị trường AR – VR tại Việt nam

Thế giới đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật cũng như các công trình nghiên cứu mà trong đó, công […]
14 May, 2021
Báo cáo ngành Online Streamer

Báo cáo ngành Game Streaming Việt Nam 2021 cho KOCCA

Báo cáo ngành Game Streaming Việt nam 2021 cho KOCCA Báo cáo Ngành Game Streaming Việt nam – 2021 do Công ty Tư vấn Quản lý […]
2 December, 2020
Nghiên cứu, dự báo thị trường cho CICT

Báo cáo phân tích thị trường logistics cho CICT

Tháng 11/2020, OCD triển khai dự án Phân tích Thị trường ngành logistics cho Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân (CICT). Dự án […]

Contact Us

//]]>