Báo cáo phân tích thị trường

Rate this wpdmpro

Báo cáo Chính sách văn hóa và Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc, 2021

Báo cáo do Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện cho Văn phòng Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc tại Việt nam (KOCCA) trình bày về chính sách văn hóa và định hướng hợp tác phát triển văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Được thực hiện bởi Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường của OCD.

Korea Creative Content Agency Vietnam Office – KOCCA Vietnam

22 October, 2021
Báo cáo Chính sách văn hóa và Mối quan hệ hợp tác Việt-Hàn 2021

Báo cáo Chính sách văn hóa và Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc, 2021

Báo cáo Chính sách văn hóa và Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc, 2021 Báo cáo do Công ty Tư vấn […]
16 July, 2021
Báo cáo Hợp tác Sản xuất phim Việt - Hàn 2021

Báo cáo Hợp tác Sản xuất Phim Việt – Hàn, 2021

Báo cáo Hợp tác Phim truyền hình Việt nam – Hàn Quốc, 2021 Báo cáo phân tích được thực hiện cho – 2021 do Công ty […]
16 July, 2021
Báo cáo hợp tác truyền hình Việt - Hàn

Báo cáo Hợp tác Chương trình truyền hình Việt nam – Hàn Quốc

Báo cáo Hợp tác Chương trình truyền hình (TV Shows) Việt nam – Hàn Quốc, 2021 Báo cáo phân tích do Công ty Tư vấn Quản […]
16 July, 2021
Báo cáo ngành VR-AR

Báo cáo ngành VR-AR cho KOCCA

Báo cáo ngành VR-AR Việt nam Phân tích tổng quan Ngành VR – AR Việt nam – 2020 được trình bày trong Báo cáo Ngành VR-AR […]
16 July, 2021
Thị trường giáo dục trực tuyến

Báo cáo thị trường giáo dục trực tuyến, NIPA

Báo cáo thị trường Giáo dục trực tuyến Việt nam, 2020 do Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường của OCD thực hiện cho NIPA – Cục xúc […]

Contact Us

//]]>