Báo cáo phân tích ngành

Báo cáo ngành VR-AR Việt nam

Phân tích tổng quan Ngành VR – AR Việt nam – 2020 được trình bày trong Báo cáo Ngành VR-AR do Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện cho Cục xúc tiến Công nghiệp CNTT Hàn Quốc (NIPA)

Báo cáo được thực hiện bởi Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường của OCD

16 July, 2021
Báo cáo ngành VR-AR Việt nam

Báo cáo ngành VR-AR Việt nam 2020 cho NIPA

Báo cáo ngành VR-AR Việt nam Phân tích tổng quan Ngành VR – AR Việt nam – 2020 được trình bày trong Báo cáo Ngành VR-AR […]
22 May, 2021

Báo cáo ngành Giáo dục trực tuyến Việt Nam

Ngày nay, khi con người dần hiểu được ”Nếu một người đổ hết ví vào đầu, không ai có thể cướp được nó khỏi anh ta” […]
21 May, 2021
Báo cáo ngành VR-AR

Báo cáo phân tích thị trường AR – VR tại Việt nam

Thế giới đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật cũng như các công trình nghiên cứu mà trong đó, công […]
14 May, 2021
Báo cáo ngành Online Streamer

Thị trường Online Streamer tại Việt Nam

Tuy còn rất non trẻ, nhưng thị trường Game Streaming tại Việt Nam đang tiến những bước dài với rất nhiều tiềm năng và dư địa […]
21 April, 2020
Bức tranh về thị trường thương mại điện tử năm 2020

Báo cáo thị trường thương mại điện tử Việt nam Q1. 2020

Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện bản báo cáo thị trường Thương mại Điện tử Việt Nam dựa trên các nguồn :  UKABC, […]

Contact Us

//]]>