fbpx

Báo cáo phân tích ngành

Báo cáo Khởi nghiệp Việt nam 2020

Start-up Vietnam Report 2020

Phân tích tổng quan Khởi nghiệp (Start-up) Việt nam – 2020 được trình bày trong Báo cáo do Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện cho Cơ quan Sáng tạo Nội dung Hàn Quốc (KOCCA).

Báo cáo được thực hiện bởi Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường của OCD

16 July, 2021
Start-up Viet nam

Báo cáo khởi nghiệp Việt nam 2020

Báo cáo Khởi nghiệp Việt nam 2020 Start-up Vietnam Report 2020 Phân tích tổng quan Khởi nghiệp (Start-up) Việt nam – 2020 được trình bày trong […]
16 July, 2021
Báo cáo sản xuất phim Việt Hàn

Báo cáo Hợp tác Sản xuất Phim Việt – Hàn, 2021

Báo cáo Hợp tác Phim truyền hình Việt nam – Hàn Quốc, 2021 Báo cáo phân tích được thực hiện cho – 2021 do Công ty […]
16 July, 2021
Báo cáo hợp tác truyền hình Việt - Hàn

Báo cáo Hợp tác Chương trình truyền hình Việt nam – Hàn Quốc

Báo cáo Hợp tác Chương trình truyền hình (TV Shows) Việt nam – Hàn Quốc, 2021 Báo cáo phân tích được thực hiện cho – 2021 […]
16 July, 2021
Báo cáo ngành VR-AR

Báo cáo ngành VR-AR cho KOCCA

Báo cáo ngành VR-AR Việt nam Phân tích tổng quan Ngành VR – AR Việt nam – 2020 được trình bày trong Báo cáo Ngành VR-AR […]
16 July, 2021
Báo cáo ngành VR-AR Việt nam

Báo cáo ngành VR-AR Việt nam 2020 cho NIPA

Báo cáo ngành VR-AR Việt nam Phân tích tổng quan Ngành VR – AR Việt nam – 2020 được trình bày trong Báo cáo Ngành VR-AR […]
//]]>