3C model

1 August, 2023
Mô hình 3C

Mô hình 3C là gì? Phân tích trong chiến dịch Marketing

Mô hình 3C là gì? Mô hình 3C được phát triển bởi bậc thầy chiến lược, Tiến sĩ người Nhật Kenichi Ohmae. Mô hình tích hợp […]

Contact Us

//]]>