OCD tham gia hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPI OKR hiệu quả trong tổ chức

Phần mềm Quản lý nguồn nhân lực
6 câu hỏi khi lựa chọn phần mềm quản lý nguồn nhân lực.
8 July, 2019
Phân tích dữ liệu (Data Analytics) và học máy (Machine Learning) là các loại kỹ năng có thể mang lại sự đột phá cho sự nghiệp CNTT hiện đại.
5 kỹ năng công nghệ cho thập kỷ mới
10 July, 2019
Show all
Thực tiến thiết kế và triển khai KPI

Thực tiến thiết kế và triển khai KPI

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Tham gia hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPI OKR hiệu quả trong tổ chức”, bà Nguyễn Thị Nam Phương Tư vấn trưởng Công ty Tư vấn Quản lý OCD, Đồng sáng lập  Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã có bài tham luận với chủ đề ” Thực tiễn thiết kế và triển khai KPI tại doanh nghiệp – những sai lầm cần tránh và giải pháp”. Bài tham luận gồm 3 phần chính:

  1. Xu hướng sử dụng KPI OKR trong quản trị doanh nghiệp
  2. Những sai lầm cần tránh trong thiết kế và triển khai KPI tại doanh nghiệp
  3. Khuyến nghị về triển khai hệ thống quản trị hiệu suất tại doanh nghiệp

Tham luận tại hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức

 

Contact Us

//]]>