ThS. Lê Ngọc Trang

Bà Nguyễn Thúy Vy
Bà Nguyễn Thúy Vy
25 February, 2019
ThS. Lê Lan Hương
ThS. Lê Lan Hương
25 February, 2019
Show all
ThS. Lê Ngọc Trang - Chuyên gia Phân tích

ThS. Lê Ngọc Trang - Chuyên gia Phân tích

Thạc sỹ Lê Ngọc Trang là Chuyên gia Phân tích của OCD.  Bà Ngọc Trang là thành viên dự án nghiên cứu thị trường như: Dự án Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện tại Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia năm 2019; Dự án Đánh giá tiếp cận điện năng của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội năm 2020; Dự án Tư vấn Đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua dịch vụ “Khách hàng bí mật” năm 2020 của Tổng Công ty Điện lực TP HCM; Dự án Đánh giá mức độ hài lòng của người dùng đối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Tổng đài 19006126; Dự án nghiên cứu thị trường nội dung sáng cho Cục Nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA),…

Ngoài ra, Bà Ngọc Trang cũng là thành viên của các dự án nghiên cứu ngành như: ngành Nông-Lâm-Ngư nghiệp; ngành Cà phê; ngành Xi măng; ngành Công nghiệp nặng,… giai đoạn 2018 – 2020 cho các Ngân hàng và Tổ chức kinh tế/ Doanh nghiệp nước ngoài, …

Bà Ngọc Trang có bằng Thạc sĩ Quản trị Chiến lược tại Đại học Southampton (Anh Quốc) và Cử nhân Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Contact Us

//]]>