Theo thống kê của Bộ Thông tin và & Truyền thông, hiện nay nguồn nhân lực Công nghệ thông tin (CNTT) tại các doanh nghiệp đang thiếu trầm trọng trong khi nhu cầu tuyển dụng vào khoảng 250....

Đọc thêm