Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số: Xây dựng chiến lược, kế hoạch triển đổi số, quy hoạch giải pháp, lựa chọn và triển khai giải pháp.

1 December, 2022
OCD triển khai tư vấn chuyển đổi số cho TAVICO

Tư vấn chuyển đổi số cho TAVICO

Tháng 11/2022, Công ty CP Tân Vĩnh Cửu (TAVICO) và Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã ký kết hợp tác thực hiện dự án […]

Contact Us

//]]>