fbpx
14 October, 2020
Khóa học Quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp

Khóa đào tạo Quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp là một quá trình. Quá trình này là một chuỗi ngày tháng đầy biến động, luôn đối mặt với […]
14 October, 2020
Khóa học Giải pháp cắt giảm chi phí trong sản xuất

Khóa đào tạo Giải pháp cắt giảm chi phí trong sản xuất

Quản trị sản xuất là một trong những hoạt động cốt lõi tại các doanh nghiệp sản xuất. Ngoài việc đảm bảo về chất lượng sản […]
14 October, 2020
Khóa học Quản trị tài chính dành cho nhà quản lý

Khóa đào tạo Quản trị tài chính dành cho nhà quản lý

Không thể phủ nhận những lợi ích của quản trị tài chính trong doanh nghiệp, đặc biệt là đối với cấp quản lý. Một sách lược […]
12 October, 2020
Khóa đào tạo Vượt qua khủng khoảng - Phát triển bền vững

Khóa đào tạo Vượt qua khủng khoảng – Phát triển bền vững

Chưa bao giờ các doanh nghiệp phải qua khó khăn với trải nghiệm sâu sắc như thời khắc hiện tại. Sự thay đổi của hội nhập […]
17 September, 2020
Khóa đào tạo Khung năng lực OCD

Khóa đào tạo Thiết kế và ứng dụng Khung năng lực trong Quản trị Nhân sự 4.0

Thiết kế và ứng dụng Khung năng lực trong Quản trị Nhân sự là cụm từ quen thuộc trong hoạt động phát triển nguồn nhân lực […]
//]]>