Quản trị tài chính cho nhà quản lý


Mục tiêu khóa đào tạo Quản trị tài chính cho nhà quản lý
Khóa học này cập nhật các kiến thức về Quản trị Tài chính, tăng cường kỹ năng thực hành về Quản trị Tài chính doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, đồng thời sử dụng một cách có hiệu quả các đòn bẩy tài chính trong các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối tượng
Chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp.

Các chủ đề chính
I.    Những vần đề về tài chính doanh nghiệp
•    Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp và những nguyên nhân thành bại
•    Tài chính doanh nghiệp và mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp
•    Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp
•    Môi trường kinh doanh và các xu thế ảnh hưởng tới tài chính doanh nghiệp

II.    Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo giác độ quản trị tài chính
•    Bảng cân đối kế toán theo giác độ tài chính
•    Báo cáo kết quả kinh doanh theo giác độ tài chính
•    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo giác độ tài chính

III.    Phân tích báo cáo tài chính của nhà quản lý doanh nghiệp
•    Phân tích khái quát các báo cáo tài chính của nhà quản lý
•    Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp của nhà quản lý qua các kỹ thuật
•    Phân tích khả năng thanh toán
•    Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
•    Phân tích khả năng sinh lời
•    Phân tích cơ cấu vốn và đòn bẩy tài chính
•    Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn

IV.    Tài chính kế toán và quyết định kinh doanh của nhà quản lý.
•    Sử dụng quan hệ chi phí, sản lượng, lợi nhuận và đòn bẩy kinh doanh để tối đa hoá lợi nhuận
•    Phân tích hoà vốn và một số ứng dụng trong phân tích và quyết định kinh doanh
•    Sử dụng các thông tin Tài chính, kế toán để đưa ra quyết định kinh doanh
•    Các quyết định về điều chỉnh chi phí, giá cả, khối lượng và lợi nhuận

Thời lượng
2 ngày (4 buổi) hoặc tùy vào nhu cầu học viên
 

Chia sẻ
Bạn đang ở: OCD Dịch vụ Đào tạo quản lý Dành cho quản lý cấp trung Quản trị tài chính cho nhà quản lý

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003