Quản trị Công ty: chìa khóa thành công của công ty đại chúng, công ty niêm yết

Mục tiêu khóa đào tạo Quản trị Công ty: chìa khóa thành công của công ty đại chúng, công ty niêm yết
Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về quản trị công ty cổ phần theo quy định của pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam, cũng như thông lệ tốt trên thế giới, theo hướng tập trung vào những vấn đề về Quản trị công ty mà học viên đã từng hoặc đang đối mặt trong thực tế. Các giảng viên thúc đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa học viên với nhau và học viên với giảng viên, giúp học viên đúc kết kinh nghiệm và tìm ra câu trả lời cho các vấn đề về Quản trị công ty tại doanh nghiệp mình, nhằm gia tăng giá trị cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán.

Đối tượng
Khóa học dành cho chủ doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các ủy ban của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc/giám đốc, Thư ký công ty và Ban quản lý điều hành doanh nghiệp.

Các chủ đề chính
1.    Tổng quan về quản trị công ty
•    Khái niệm về quản trị công ty
•    Vai trò, tác dụng của quản trị công ty tốt
•    Nội dung quản trị công ty
•    Những yếu tố để quản trị công ty tốt
•    Nhà đầu tư và quản trị công ty
•    Tầm quan trọng của quản trị công ty đối với các công ty đại chúng Việt Nam

2.    Những thông lệ tốt về quản trị công ty trên thế giới
•    Các quan điểm chung về qui trình quản trị công ty
•    Những hạn chế về quản trị công ty ở châu Á
•    Thông lệ tốt về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trên thế giới
•    Nguyên tắc nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị
•    Đặc điểm của Hội đồng quản trị công ty tốt theo thông lệ

3.    Tổ chức và cơ cấu tổ chức quản trị công ty
•    Cơ cấu tổ chức quản lý và các chủ thể quản trị công ty đại chúng
•    Bộ máy tổ chức quản lý công ty, Quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và quan hệ của các bộ máy trong công ty đại chúng
•    Bầu, bổ nhiệm, bãi miễn và thay thế các thành viên của bộ máy quản lý, giám sát
•    Cơ chế thù lao cho bộ máy quản lý, giám sát điều hành
•    Điều lệ công ty và qui chế nội bộ về quản trị công ty  

4.    Quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông và Đại hội đồng cổ đông
•    Các nguyên tắc về thực hiện quyền của cổ đông và Đại hội đồng cổ đông
•    Quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cổ đông
•    Chuẩn bị, nội dung chương trình và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên
•    Quyết định của Đại hội cổ đông và Đại hội đồng cổ đông bất thường

Thời lượng
3-5 ngày hoặc theo nhu cầu khách hàng

Chia sẻ
Bạn đang ở: OCD Dịch vụ Đào tạo quản lý Dành cho lãnh đạo cấp cao Quản trị Công ty: chìa khóa thành công của công ty đại chúng, công ty niêm yết

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003