Quản trị chiến lược


Mục tiêu khóa đào tạo Quản trị chiến lược

Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:
•    Mô tả tầm quan trọng của chiến lược và quản lý chiến lược trong việc dẫn đến thành công của tổ chức mình
•    Phân tích môi trường hoạt động trong hiện tại và tương lai
•    Xây dựng chiến lược hoạt động phù hợp với môi trường, lợi thế cạnh tranh và năng lực đặc thù
•    Triển khai thực hiện chiến lược hiệu quả

Đối tượng
Các cán bộ lãnh đạo, các nhà quản lý của các công ty, tổ chức có mục tiêu hướng đến hoạt động có hiệu quả lâu dài

Các chủ đề chính
1.    Tổng quan về quản trị chiến lược

 • Thách thức quản lý ở Việt nam
 • Sự phát triển của lĩnh vực chiến lược, ý nghĩa đối với nhà quản lý
 • Các phong cách quản lý chiến lược
 • Phân tích môi trường hoạt động
 • Xác định lợi thế cạnh tranh và phân tích năng lực cốt lõi

2.    Xây dựng chiến lược

 • Xác định lợi thế cạnh tranh
 • Chiến lược theo thị trường
 • Xây dựng chiến lược cho các chức năng
 • Xây dựng chiến lược công ty
 • Quyết định đầu tư và phân tích các điều kiện đầu tư

3.    Thực hiện chiến lược

 • Tổ chức thực hiện mục tiêu chiến lược
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức thích hợp để thực hiện chiến lược
 • Kiểm soát và đánh giá thực hiện chiến lược
 • Vai trò của lãnh đạo trong thực hiện chiến lược

Thời lượng
4-10 ngày hoặc thiết kế đặc thù theo yêu cầu của học viên.

Chia sẻ
Bạn đang ở: OCD Dịch vụ Đào tạo quản lý Dành cho lãnh đạo cấp cao Quản trị chiến lược

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

 • 024 3553 7799
 • 096 363 6066
 • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003