9 September, 2017
KPI system

Tầm quan trọng của hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc KPI tới doanh nghiệp

Trong một tổ chức, áp lực công việc liên tục được gia tăng để đảm bảo tổ chức ấy có thể đạt được những mục tiêu […]
7 September, 2017
Hệ thống Chỉ số KPI

Tự xây dựng hệ thống đánh giá kết quả KPI

Mô tả Dịch vụ Tư vấn KPI (hệ thống chỉ số KPI): Là một trong những công ty tư vấn đầu tiên cung cấp dịch vụ […]
2 September, 2017
Key Performance Indicator

KPIs là gì? Các bước xây dựng KPI hiệu quả.

“KPIs, tiếng anh là Key Performance Indicators, là chỉ số đánh giá hiệu suất, hay còn gọi là chỉ số KPI”. Chỉ số KPI là hệ […]

Contact Us

//]]>