Tri thức quản lý

Xây dựng chiến lược - một công cụ quản lý

Lập Kế hoạch Chiến lược (Xây dựng chiến lược) là một quá trình xác định hình ảnh tương lai của doanh nghiệp và cách thức doanh nghiệp đạt mục tiêu (chiến lược). Quá trình này đánh giá toàn bộ tiềm năng của doanh nghiệp và liên kết các mục tiêu (chiến lược) của doanh nghiệp với các hoạt động và nguồn lực yêu cầu để đạt được các mục tiêu (chiến lược)đó. Xây dựng chiến lược cung cấp một quá trình có hệ thống để đặt ra và trả lời những câu hỏi trọng yếu mà lãnh đạo doanh nghiệp phải đối mặt, đặc biệt là những quyết định đòi hỏi sự cam kết về nguồn lực lớn và không thể thay đổi.

Mức độ sử dụng và hiệu quả của Xây dựng chiến lược, theo khảo sát Công cụ Quản lý 2013 của Bain & Company.

 

Xem tiếp...

Hệ thống lương 3P - Nâng cao hiệu suất, tạo động lực và thu hút nhân tài

Hệ thống lương 3P là gì?

Hệ thống lương 3P là hệ thống lương được xây dựng sao cho các cấu phần thu nhập cá nhân phản ánh được ba yếu tố (1) PositionVị trí công việc, (2) PersonNăng lực cá nhân và (3) PerformanceKết quả công việc.

Xem tiếp...

Bảng điểm cân bằng - công cụ quản lý hiệu suất doanh nghiệp

Bảng điểm cân bằng là công cụ quản lý “hiệu suất” và đo lường kết quả mong muốn của doanh nghiệp. Bảng điểm cân bằng cụ thể hóa Sứ mệnh và Tầm nhìn thành hệ thống mục tiêu và chỉ số đo lường hiệu suất có thể lượng hóa và đánh giá được thuộc các hạng mục sau:

 

-          Hiệu suất tài chính (doanh thu, lợi nhuận, suất sinh lời trên vốn, dòng tiền..)

-          Giá trị khách hàng (thị phần, sự hài lòng của khách hàng, sự trung thành của KH)

-          Quá trình nội bộ (năng suất, chỉ số chất lượng, hiệu suất thời gian…)

-          Sáng tạo (% doanh thu từ sản phầm mới, chỉ số cái tiến…)

-          Hiệu suất của nhân viên (kiến thức, kỹ năng, luân chuyển, sử dụng các thông lệ tốt)

Xem tiếp...

Tại sao nghiên cứu thị trường lại quan trọng với doanh nghiệp?

Khái niệm thị trường

Ban đầu thuật ngữ thị trường "được hiểu là nơi mà người mua và người bán gặp nhau để trao đổi hàng hoá. Theo định nghĩa này , thị trường được thu hẹp ở "cái chợ". Các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ thị trường để chỉ tập thể người mua, người bán giao dịch với nhau về một sản phẩm hay một lớp sản phẩm cụ thể như : thị trường nhà đất, thị trường rau quả, thị trường lao động.....

Xem tiếp...

Thẻ điểm cân bằng - công cụ quản lý hiệu suất

Thẻ điểm cân bằng là công cụ quản lý “hiệu suất” và đo lường kết quả mong muốn của doanh nghiệp. Thẻ điểm cân bằng cụ thể hóa Sứ mệnh và Tầm nhìn thành hệ thống mục tiêu và chỉ số đo lường hiệu suất có thể lượng hóa và đánh giá được thuộc các hạng mục sau:

 

-          Hiệu suất tài chính (doanh thu, lợi nhuận, suất sinh lời trên vốn, dòng tiền..)

-          Giá trị khách hàng (thị phần, sự hài lòng của khách hàng, sự trung thành của KH)

-          Quá trình nội bộ (năng suất, chỉ số chất lượng, hiệu suất thời gian…)

-          Sáng tạo (% doanh thu từ sản phầm mới, chỉ số cái tiến…)

-          Hiệu suất của nhân viên (kiến thức, kỹ năng, luân chuyển, sử dụng các thông lệ tốt)

Xem tiếp...

Hệ thống lương 3P - Nâng cao hiệu suất, thu hút và giữ nhân tài

Hệ thống lương 3P là gì?

Hệ thống lương 3P là hệ thống lương được xây dựng sao cho các cấu phần thu nhập cá nhân phản ánh được ba yếu tố (1) PositionVị trí công việc, (2) PersonNăng lực cá nhân và (3) PerformanceKết quả công việc.

Xem tiếp...

Nghiên cứu thị trường: Chọn mẫu hiệu quả

Trong công tác thu thập số liệu sơ cấp cho nghiên cứu thị trường, phương pháp khảo sát chọn mẫu hoặc khảo sát toàn bộ đều thích hợp để sử dụng. Tuy nhiên, do giới hạn về kinh phí, nguồn lực và thời gian, nên phương pháp điều tra chọn mẫu thường được sử dụng hơn.

Xem tiếp...

Quản lý chất lượng khảo sát trong Nghiên cứu thị trường

Ngày nay, nghiên cứu thị trường được áp dụng rất phổ biến trong xây dựng chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing/bán hàng, kiểm tra ý tưởng sản phẩm mới, nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng, trong đó khảo sát thị trường để thu thập thông tin sơ cấp ngày càng được doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn do đáp ứng tốt hơn nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Xem tiếp...

Khám phá nhu cầu khách hàng thông qua nghiên cứu thị trường

Barclays là một ngân hàng toàn cầu - cung cấp dịch vụ tài chính tại 56 nước. Barclays cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho khách hàng, dù là cá nhân hay doanh nghiệp. Barclays cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ tài chính bao gồm cả tài khoản hiện thời, tài khoản tiết kiệm và bảo hiểm nói chung.

Xem tiếp...

Vai trò quan trọng của nghiên cứu thị trường

Thật sự rất khó để phát triển và cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ đạt chất lượng cao nếu không thực hiện ít nhất một vài nghiên cứu thị trường cơ bản. Nhiều người có ác cảm rất mạnh mẽ đối với từ “nghiên cứu” bởi vì họ tin rằng từ này ám chỉ những kĩ thuật rất phức tạp mà chỉ những người được đào tạo chuyên sâu mới có thể sử dụng. Cũng có nhiều người tin rằng, nghiên cứu thường có rất nhiều dữ liệu không sử dụng được mà chỉ để viết những báo cáo mà rất ít khi đọc đến, không được dùng nhiều trong đời sống. Đa số mọi người đều hiểu nhầm như vậy.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Bạn đang ở: OCD Tin tức Tri thức quản lý

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: Phòng 502, 18B Nam Quốc Cang, Quận 1, HCMC
Tel: 028 3925 3985
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003