Công ty Tư vấn Quản lý OCD tư vấn xây dựng hệ thống lương 3Ps và chuẩn hóa quy trình tác nghiệp nội bộ cho Công ty CP Xây dựng và Khoáng sản Thiên Sơn

Tháng 6/2018, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã ký kết hợp đồng Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3Ps và chuẩn hóa quy trình tác nghiệp nội bộ cho Công ty CP Xây dựng và Khoáng sản Thiên Sơn. Mục tiêu của dự án bao gồm chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, hệ thống chức năng, quy trình kinh doanh, xây dựng hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc theo BSC-KPI và xây dựng hệ thống lương 3P.

Sau dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P và chuẩn hóa quy trình tác nghiệp nội bộ này, Công ty Tư vấn Quản lý OCD sẽ tiến hành chuyển giao công cụ và phương pháp để Tổ đề án và các trưởng bộ phận và đơn vị của Công ty CP Xây dựng và Khoáng sản Thiên Sơn có khả năng tự điều chỉnh hệ thống.

Các chuyên gia tư vấn của Công ty Tư vấn Quản lý OCD áp dụng phương pháp tư vấn quá trình, nghĩa là thực hiện xây dựng phương án tái cơ cấu thông qua quá trình cùng làm với Ban lãnh đạo, các trưởng bộ phận và cán bộ chủ chốt của khách hàng. Tư vấn của Công ty Tư vấn Quản lý OCD sẽ đóng vai trò hướng dẫn phương pháp, làm mẫu, cung cấp thông tin, phản biện và cùng thảo luận đưa ra các phương án để giúp cho cán bộ của Công ty trong quá trình làm ra kết quả cụ thể sẽ nắm bắt được phương pháp thực hiện, từ đó sẽ phát triển được năng lực xây dựng và sử dụng các công cụ xây dựng hệ thống quản lý hiện đại để có thể chủ động điều chỉnh khi được triển khai phương án tái cơ cấu sau này mà không phụ thuộc vào sự có mặt của tư vấn.

Dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P và chuẩn hóa quy trình tác nghiệp nội bộ được kỳ vọng sẽ giúp cho Công ty CP Xây dựng và Khoáng sản Thiên Sơn phát triển và hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ công ty, chọn lọc, củng cố nguồn nhân lực, áp dụng thành công các công cụ và phương pháp.

Bạn đang ở: OCD Tin tức Tin OCD Công ty Tư vấn Quản lý OCD tư vấn xây dựng hệ thống lương 3Ps và chuẩn hóa quy trình tác nghiệp nội bộ cho Công ty CP Xây dựng và Khoáng sản Thiên Sơn

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 0903078809
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003