Dự án tiêu biểu

Tư vấn quản lý: Xây dựng chiến lược và BSC cho Công ty Cổ phần Ba An

Năm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược cho Công ty Cổ phần Ba An - nhà cung cấp các sản phẩm bảo vệ cáp điện hàng đầu Việt nam (www.baan.vn). Trong dự án này, tư vấn OCD đã hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho độiingũ cán bộ lãnh đạo và quản lý của Ba An từ những bước đầu tiên trong xây dựng như xác định tầm nhìn, sứ mệnh đến việc tư vấn triển khai chiến lược sử dụng Bảng điểm cân bằng (BSC).  

Xem tiếp...

Tư vấn quản lý: xây dựng và triển khai chiến lược cho Tập đoàn TMS

Năm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược cho Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS , gồm 3 Công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực Xuất khẩu Lao động (TMS Hr), Đầu tư Bất Động sản (TMS Land), Đầu tư Xây dựng (TMS Construction). (www.tmsgroup.com.vn). Trong dự án này, tư vấn OCD đã hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý của TMS Group từ những bước đầu tiên trong xây dựng như xác định tầm nhìn, sứ mệnh đến việc tư vấn triển khai chiến lược sử dụng Bảng điểm cân bằng (BSC).  

Xem tiếp...

Tư vấn quản lý: tái cơ cấu và hệ thống lương cho Viễn thông Hải phòng

Từ tháng 5/2010, nhóm tư vấn của OCD bắt đầu tiến hành dự án tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống đãi ngộ cho Công ty Viễn thông Hải phòng. Dự kiến, cơ cấu tổ chức và hệ thống lương mới cho Công ty Viễn thông Hải phòng sẽ được hoàn thành và đưa vào áp dụng từ Quý 2 năm 2011. Dự án bao gồm việc đánh giá tổ chức, khảo sát ý kiến nhân viên, chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa chức năng, chức danh, xây dựng hệ thống thang bảng lương và hướng dẫn lập mục tiêu KPI của Viễn thông Hải phòng gồm các phòng, ban chức năng và các đơn vị thành viên như Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, Trung tâm Viễn thông 1, 2, 3, và Trung tâm Tin học.

Xem tiếp...

Tư vấn tái cơ cấu và hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty Cổ phần Hòa Việt (2007-2009)

Tư vấn Phát triển Tổ chức cho Công ty Cổ phần Hòa Việt (2007-2009). Chuyên gia tư vấn của OCD đã áp dụng cách tiếp cận tư vấn quá trình để cùng khách hàng phân tích đánh giá tổ chức, xây dựng chiến lược hoạt động, cũng như xác định cơ cấu tổ chức và các chính sách quản lý mới phù hợp với định hướng chiến lược hoạt động.

Xem tiếp...

Tư vấn quản lý: Hệ thống Lương thưởng cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba (2007-2008)

Tư vấn thiết lập Hệ thống Lương thưởng cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (2007-2008) – bao gồm cơ quan Văn phòng Tổng công ty và hai công ty trực thuộc là Thương mại Thuốc lá và Xuất nhập khẩu Thuốc lá cho phù hợp với các mục tiêu phát triển chiến lược của Tổng Công ty, có tính đến các yếu tố đặc thù của một doanh nghiệp nhà nước.

Xem tiếp...

Tư vấn quản lý: tái cấu trúc quy trình kinh doanh và hỗ trợ lãnh đạo cấp cao của Công ty SEAREFICO

Tư vấn tái cấu trúc quy trình kinh doanh và hỗ trợ lãnh đạo cấp cao của SEAREFICO (2004-2007), một công ty công nghệ lạnh công nghiệp và cơ điện công trình hàng đầu Việt nam (www.searefico.com), thực hiện quá trình thay đổi cơ cấu và phương thức quản lý của họ theo hướng quản lý theo quá trình và định hướng khách hàng, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của công ty sau cổ phần hoá.

Bạn đang ở: OCD Tin tức Dự án tiêu biểu

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • 0969 626 691
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0963733213
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003