Dự án tiêu biểu

Tư vấn xây dựng chiến lược cho Công ty Đá quý Việt Nhật (VIJAGEMS)

Năm 2012, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã thực hiện dự án tư vấn Xây dựng chiến lược phát triển và tái cơ cấu tổ chức cho và Công ty TNHH Đá quý Việt Nhật (VIJAGEMS). Mục tiêu tổng thể của dự án là xây dựng và truyền đạt được tầm nhìn của công ty, xây dựng chiến lược phát triển tổng thể tới 2017 với những mục tiêu của từng giai đoạn và kế hoạch thực hiện mục tiêu ngắn hạn (sử dụng phương pháp Bảng điểm cân bằng) có sự tham gia tích cực của các cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trung.

Xem tiếp...

Đào tạo Tăng cường năng lực Marketing và phát triển kinh doanh cho VietnamPost, 2012

Năm 2012, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã hoàn thành chương trình Tăng cường năng lực Marketing và kỹ năng phát triển kinh doanh cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (Vietnam Post, 2-4/2012). Chương trình được thiết kế cho hơn 1200 cán bộ quản lý kinh doanh và kinh doanh cấp Tổng công ty và cấp Tỉnh của Vietnam Post, và được tổ chức theo các cụm khu vực khác nhau.

 Chương trình đào tạo gồm 13 khóa học tập trung và 9 khóa học qua cầu truyền hình tại tất cả các Bưu Điện tỉnh, thành phố với các học viên là Lãnh đạo, chuyên viên các ban chức năng, Trưởng phòng kinh doanh, cán bộ kinh doanh chủ chốt của các Bưu điện tỉnh, thành phố, đội ngũ chủ chốt trong phát triển kinh doanh của Vietnam Post. Mục tiêu của chương trình là đổi mới tư duy, trang bị kiến thức cơ bản, vận dụng vào tổ chức kinh doanh tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương trình bao gồm các chủ đề: (i) Chiến lược phát triển của Vietnam Post giai đoạn 2012-2020; (ii) Nghiên cứu thị trường và sản phẩm theo thị trường địa phương; (iii) Hoạt động truyền thông của Vietnam Post; (iv) Tổ chức lực lượng bán hàng; (v) Xây dựng chính sách bán hàng; (vi) Kỹ năng bán hàng và dịch vụ bán hàng; (vii) Kỹ năng giảng dạy nội bộ.

Tiếp nối thành công dự án "Nâng cao năng lực quản lý cho giám đốc bưu điện huyện và tương đương", Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (Vietnam Post) và Công tyTư vấn Quản lý OCD tiếp tục ký kết hợp đồng thực hiện dự án đào tạo “Nâng cao năng lực kinh doanh cho cán bộ quản lý, phụ trách kinh doanh của Tổng Công ty”. Chuỗi khóa đào tạo hướng tới đối tượng chính là cán bộ khối kinh doanh cấp Tổng Công ty và cấp Tỉnh – Huyện của Vietnam Post. Khóa đào tạo được thiết kế nhằm trang bị cho cán bộ kinh doanh của Vietnam Post những công cụ và phương pháp phù hợp để thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu, marketing và bán hàng. Chương trình đào tạo sẽ áp dụng hai phương thức học trực tiếp trên lớp và học trực tuyến dựa trên cách thức lấy người học làm trung tâm, tức là các nguyên tắc học của người lớn sẽ được áp dụng triệt để.  Trong đó, giảng viên sẽ đóng vai trò giới thiệu kiến thức, hướng dẫn áp dụng, tạo ra môi trường và các tình huống để học viên trao đổi, tranh luận và tìm ra cách giải quyết vấn đề trên cơ sở kinh nghiệm công việc và suy luận của bản thân. Quá trình thảo luận để áp dụng các lý thuyết luôn có bài tập dựa trên các tình huống cụ thể từ thực tế công việc của học viên. Học trực tuyến được áp dụng nhằm tạo cơ hội áp dụng vào thực tế cho học viên.

Hiện nay mô hình tổ chức kinh doanh đang được triển khai dọc từ Tổng công ty Bưu chính xuống các đơn vị. Trong bối cảnh bưu chính cần tăng cường năng lực tổ chức kinh doanh và hoạt động Marketing - bán hàng tại tất cả các đơn vị; việc tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực kinh doanh cho cán bộ quản lý, phụ trách kinh doanh của Tổng Công ty” để nhằm cung cấp những kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, cập nhật kiến thức và giải quyết các vấn đề phát sinh là rất cần thiết. Mặt khác, thời điểm tổ chức khóa đào tạo vào đầu năm là phù hợp vì năm 2012 là năm triển khai mô hình kinh doanh mới của Tổng Công ty; hàng loạt định hướng mới, cách thức triển khai mới trong kinh doanh cần được truyền thông đến đội ngũ kinh doanh trên toàn mạng lưới. Chương trình đào tạo thành công sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2012.

Công ty Tư vấn Quản lý OCD vinh dự đồng hành cùng Vietnam Post và PTI trong quá trình phát triển. Trong các năm 2011, 2012, 2013 OCD đã thực hiện liên tiếp các dự án tư vấn, đào tạo cho PTI và Vietnam Post nhằm nâng cao năng lực đội ngũ và tăng cường năng lực cạnh tranh của hai doanh nghiệp trên thị trường.

Tư vấn tái cơ cấu và hệ thống lương cho PTI
Đào tạo Nâng cao Kỹ năng quản lý và kỹ năng mềm' cho PTI tháng 8/2012
VNPost và OCD phối hợp khai giảng chương trình đào tạo "Nâng cao năng lực kinh doanh cho cán bộ quản lý, phụ trách kinh doanh của Tổng Công ty"
Chương trình đào tạo Tăng cường năng lực Marketing và kỹ năng phát triển kinh doanh cho VietnamPost, 2012

 

 

Tư vấn hệ thống lương 3Ps cho Công ty Xây dựng và KD Địa ốc Hòa Bình (HBC)

HBC | Tháng 2/2012, Hòa Bình chính thức khởi động dự án Hệ thống lương 3Ps (Position – Person – Performance) với sự hợp tác tư vấn của OCD. Mục đích của dự án nhằm triển khai xây dựng hệ thống cấu trúc lương và các chính sách đãi ngộ cho CBCNV, quy chuẩn hệ thống cơ cấu và vị trí chức danh, hệ thống đánh giá năng lực; qua đó đảm bảo tính hợp lý, công bằng và tạo động lực làm việc, sáng tạo cho người lao động. 

 

Xem tiếp...

OCD tư vấn hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH Việt nam Wacoal

Cuối tháng 11/2011, Công ty TNHH Việt Nam WACOAL và Công ty CP Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD) đã đạt được thỏa thuận chính thức ký kết hợp đồng tư vấn trong khuôn khổ dự án tư vấn xây dựng Hệ thống lương cho WACOAL. Mục tiêu dự án nhằm rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các phòng ban; xây dựng hệ thống chức danh, hệ thống lương và hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.

Xem tiếp...

Tư vấn tái cơ cấu và hệ thống lương cho PTI

Năm 2011, tư vấn cho Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) (www.pti.com.vn) tái cơ cấu và xây dựng tổng thể hệ thống quản trị nguồn nhân lực nhằm giúp PTItrở thành doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ với hệ thống phân phối lớn nhất thị trường, duy trì vị trí top 3 các DNBH Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận/vốn cao nhất thị trường BH phi nhân thọ. Các mục tiêu chính của dự án bao gồm (i) Rà soát, đánh giá sự phù hợp của cơ cấu tổ chức với chiến lược; (ii) Chuẩn hóa cơ cấu chức; (iii) Xây dựng hệ thống chức danh và mô tả công việc cho các chức danh của PTI; (iv) Xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể trong đó có hệ thống lương; (v) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc sử dụng phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC); (vi) Xây dựng chính sách và quy trình tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch cán bộ.

Xem tiếp...

Tư vấn quản lý: tái cơ cấu và hệ thống quản lý nhân sự cho TCT Bảo hiểm Bưu điện PTI

Năm 2011, tư vấn cho Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) (www.pti.com.vn) tái cơ cấu và xây dựng tổng thể hệ thống quản trị nguồn nhân lực nhằm giúp PTItrở thành doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ với hệ thống phân phối lớn nhất thị trường, duy trì vị trí top 3 các DNBH Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận/vốn cao nhất thị trường BH phi nhân thọ. Các mục tiêu chính của dự án bao gồm (i) Rà soát, đánh giá sự phù hợp của cơ cấu tổ chức với chiến lược; (ii) Chuẩn hóa cơ cấu chức; (iii) Xây dựng hệ thống chức danh và mô tả công việc cho các chức danh của PTI; (iv) Xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể trong đó có hệ thống lương; (v) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc sử dụng phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC); (vi) Xây dựng chính sách và quy trình tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch cán bộ.

Xem tiếp...

Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho Giám đốc Bưu điện huyện cho VietnamPost

Năm 2011, OCD hoàn thành chương trình Phát triển Kỹ năng Quản lý cho Giám đốc Bưu điện Huyện và tương đương cho Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost, 2010-2011). Chương trình do OCD thiết kế và thực hiện cho đội ngũ lãnh đạo bưu điện huyện gần 600 người – đội ngũ tiên phong trong chiến lược đổi mới định hướng kinh doanh của VietnamPost. Chương trình gồm các chủ đề Nhà quản lý và vai trò của nhà quản lý, Quản lý hoạt động kinh doanh, Quản trị Tài chính và Các kỹ năng quản lý.

 

Xem tiếp...

Tư vấn tái cơ cấu cho HuuNghi Foods

Tư vấn tái cơ cấu cho Công ty CP Thực phẩm Hữu nghị (2010) (www.huunghifood.com.vn) với mục tiêu cụ thể như sau: (i)Xây dựng mô hình quản lý cho HUUNGHIFOOD; (ii) Rà soát và điều chỉnh (khi cần thiết) một số quy trình kinh doanh cơ bản và quy trình phụ trợ; (iii) Chuẩn hóa hệ thống chức năng các bộ phận và hệ thống chức danh; (iv) Tăng cường năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý cấp trung, nhằm giúp họ sử dụng thành thạo và có khả năng điều chỉnh các hệ thống chức danh và các yêu cầu năng lực cũng như kết quả tương ứng với nhiệm vụ của từng chức danh.

Xem tiếp...

Tư vấn quản lý: Xây dựng chiến lược và BSC cho Công ty CP Kỹ thuật Nền móng và Công trình nền FECON

Tư vấn cho Công ty CP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm (FECON) (www.fecon.com.vnrà soát chiến lược và xây dựng hệ thống triển khai chiến lược dài hạn (2010). Mục tiêu cụ thể của dự án là (i) Xây dựng chiến lược phát triển cho FECON đến 2020; (ii) Xây dựngbản đồ chiến lược cho công ty; (iii) Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cấp công ty, bộ phận và các vị trí chủ chốt của FECON, sử dụng phương pháp quản lý theo mục tiêu dựa vào hệ thống chỉ số hoạt động cơ bản (KPI); (iv) Đào tạo tăng cường năng lực xây dựng chiến lược và quản lý kết quả công việc cho đội ngũ quản lý cấp trung, nhằm giúp họ phát triển tư duy chiến lược và sử dụng thành thạo các công cụ xây dựng và triển khai chiến lược và có khả năng điều chỉnh hệ thống một cách phù hợp nhất với những thay đổi trong thực tế kinh doanh của công ty.

Xem tiếp...

OCD tư vấn nhân sự cho VEGA CORP

Ngày 25/10/2010, Công ty Cổ phần Bạch Minh (VEGA CORP) và đơn vị tư vấn - Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực Tổ chức OCD đã khởi động dự án Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự chuyên nghiệp tại VEGA CORP với sự tư vấn của OCD.

Xem tiếp...

Bạn đang ở: OCD Tin tức Dự án tiêu biểu

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0963733213
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003