Dự án tiêu biểu

OCD tư vấn hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH Việt nam Wacoal

Cuối tháng 11/2011, Công ty TNHH Việt Nam WACOAL và Công ty CP Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD) đã đạt được thỏa thuận chính thức ký kết hợp đồng tư vấn trong khuôn khổ dự án tư vấn xây dựng Hệ thống lương cho WACOAL. Mục tiêu dự án nhằm rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các phòng ban; xây dựng hệ thống chức danh, hệ thống lương và hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.

Xem tiếp...

Tư vấn tái cơ cấu và hệ thống lương cho PTI

Năm 2011, tư vấn cho Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) (www.pti.com.vn) tái cơ cấu và xây dựng tổng thể hệ thống quản trị nguồn nhân lực nhằm giúp PTItrở thành doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ với hệ thống phân phối lớn nhất thị trường, duy trì vị trí top 3 các DNBH Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận/vốn cao nhất thị trường BH phi nhân thọ. Các mục tiêu chính của dự án bao gồm (i) Rà soát, đánh giá sự phù hợp của cơ cấu tổ chức với chiến lược; (ii) Chuẩn hóa cơ cấu chức; (iii) Xây dựng hệ thống chức danh và mô tả công việc cho các chức danh của PTI; (iv) Xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể trong đó có hệ thống lương; (v) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc sử dụng phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC); (vi) Xây dựng chính sách và quy trình tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch cán bộ.

Xem tiếp...

Tư vấn quản lý: tái cơ cấu và hệ thống quản lý nhân sự cho TCT Bảo hiểm Bưu điện PTI

Năm 2011, tư vấn cho Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) (www.pti.com.vn) tái cơ cấu và xây dựng tổng thể hệ thống quản trị nguồn nhân lực nhằm giúp PTItrở thành doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ với hệ thống phân phối lớn nhất thị trường, duy trì vị trí top 3 các DNBH Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận/vốn cao nhất thị trường BH phi nhân thọ. Các mục tiêu chính của dự án bao gồm (i) Rà soát, đánh giá sự phù hợp của cơ cấu tổ chức với chiến lược; (ii) Chuẩn hóa cơ cấu chức; (iii) Xây dựng hệ thống chức danh và mô tả công việc cho các chức danh của PTI; (iv) Xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể trong đó có hệ thống lương; (v) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc sử dụng phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC); (vi) Xây dựng chính sách và quy trình tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch cán bộ.

Xem tiếp...

Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho Giám đốc Bưu điện huyện cho VietnamPost

Năm 2011, OCD hoàn thành chương trình Phát triển Kỹ năng Quản lý cho Giám đốc Bưu điện Huyện và tương đương cho Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost, 2010-2011). Chương trình do OCD thiết kế và thực hiện cho đội ngũ lãnh đạo bưu điện huyện gần 600 người – đội ngũ tiên phong trong chiến lược đổi mới định hướng kinh doanh của VietnamPost. Chương trình gồm các chủ đề Nhà quản lý và vai trò của nhà quản lý, Quản lý hoạt động kinh doanh, Quản trị Tài chính và Các kỹ năng quản lý.

 

Xem tiếp...

Tư vấn tái cơ cấu cho HuuNghi Foods

Tư vấn tái cơ cấu cho Công ty CP Thực phẩm Hữu nghị (2010) (www.huunghifood.com.vn) với mục tiêu cụ thể như sau: (i)Xây dựng mô hình quản lý cho HUUNGHIFOOD; (ii) Rà soát và điều chỉnh (khi cần thiết) một số quy trình kinh doanh cơ bản và quy trình phụ trợ; (iii) Chuẩn hóa hệ thống chức năng các bộ phận và hệ thống chức danh; (iv) Tăng cường năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý cấp trung, nhằm giúp họ sử dụng thành thạo và có khả năng điều chỉnh các hệ thống chức danh và các yêu cầu năng lực cũng như kết quả tương ứng với nhiệm vụ của từng chức danh.

Xem tiếp...

Tư vấn quản lý: Xây dựng chiến lược và BSC cho Công ty CP Kỹ thuật Nền móng và Công trình nền FECON

Tư vấn cho Công ty CP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm (FECON) (www.fecon.com.vnrà soát chiến lược và xây dựng hệ thống triển khai chiến lược dài hạn (2010). Mục tiêu cụ thể của dự án là (i) Xây dựng chiến lược phát triển cho FECON đến 2020; (ii) Xây dựngbản đồ chiến lược cho công ty; (iii) Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cấp công ty, bộ phận và các vị trí chủ chốt của FECON, sử dụng phương pháp quản lý theo mục tiêu dựa vào hệ thống chỉ số hoạt động cơ bản (KPI); (iv) Đào tạo tăng cường năng lực xây dựng chiến lược và quản lý kết quả công việc cho đội ngũ quản lý cấp trung, nhằm giúp họ phát triển tư duy chiến lược và sử dụng thành thạo các công cụ xây dựng và triển khai chiến lược và có khả năng điều chỉnh hệ thống một cách phù hợp nhất với những thay đổi trong thực tế kinh doanh của công ty.

Xem tiếp...

OCD tư vấn nhân sự cho VEGA CORP

Ngày 25/10/2010, Công ty Cổ phần Bạch Minh (VEGA CORP) và đơn vị tư vấn - Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực Tổ chức OCD đã khởi động dự án Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự chuyên nghiệp tại VEGA CORP với sự tư vấn của OCD.

Xem tiếp...

OCD đào tạo Mini-MBA cho Canon Vietnam

Nhằm nâng cao năng lực và tăng cường tính chủ động của đội ngũ quản lý cấp trung trong việc góp phần vào sự phát triển của Canon tại Việt nam, Canon Vietnam đã ký hợp đồng với OCD để cung cấp Chương trình Mini MBA dành cho doanh nghiệp sản xuất theo hướng thực tiễn, tăng cường tính ứng dụng.

Xem tiếp...

Tư vấn quản lý: Xây dựng chiến lược và BSC cho Mạng thanh toán PayNet

“Năm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn chiến lược (xây dựng chiến lược, triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC) cho Mạng thanh toán PayNet (www.paynet.vn) – doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam.

Xem tiếp...

Tư vấn hệ thống lương cho LICOGI13

Tư vấnTái cơ cấu tổ chức và xây dựng Quy chế tiền lương mới cho Khối văn phòng cho Công ty LICOGI 13 (www.licogi13.com.vn). Hiện tại, LICOGI 13 đang củng cố hệ thống quản trị nội bộ của mình theo hướng chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa, phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn của tổng công ty. Một trong những hệ thống quản trị được cải cách sớm nhất là chính sách quản lý kết quả và đãi ngộ phù hợp với mức độ đóng góp của các đơn vị và cá nhân vào thành tích chung của tổng công ty đáp ứng yêu cầu kích thích năng suất lao động và duy trì nhân sự có năng lực cho doanh nghiệp. Mục tiêu cụ thể của việc cải cách này là (i) Thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty cho phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo; (ii) Tạo ra mặt bằng thu nhập có tính cạnh tranh trong cả công ty và so với thị trường để thu hút và giữ cán bộ có năng lực.

Bạn đang ở: OCD Tin tức Dự án tiêu biểu

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • 0969 626 691
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0963733213
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003