Tư vấn hệ thống quản lý

Tư vấn quản lý: OCD trình bày báo cáo Phân tích tổ chức cho EDC-HD

Sáng 12/1/2012, nhóm tư vấn của OCD đã trình bày Báo cáo Đánh giá Tổ chức cho Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Sắc ký Hải Đăng (EDC-HD) tại TP Hồ Chí Minh. Báo cáo tư vấn đã trình bày đánh giá về công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, xây dựng và triển khai chiến lược, marketing và kinh doanh, hệ thống quản lý cũng như năng lực quản lý của EDC-HD. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị của EDC-HD đã đánh giá cao những kết quả phân tích của báo cáo cũng như những đề xuất thay đổi mà nhóm tư vấn đưa ra.

Đây là một hoạt động trong chuỗi hoạt động tăng cường năng lực quản lý cho EDC-HD trong khuôn khổ dự án Xây dựng Hệ thống Truy xuất Nguồn gốc Điện tử (ET&T) của EDC-HD do GCF tài trợ. Cũng trong khuôn khổ hoạt động này, tư vấn OCD còn thực hiện chương trình đào tạo Nâng cao Năng lực Quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung của EDC-HD.

Tư vấn quản lý: OCD và VNPT Hải phòng tổng kết dự án tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống lương

alt

Ngày 26/12/2011, OCD và VNPT Hải Phòng tiến hành cuộc họp tổng kết dự án tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống đãi ngộ. Dự kiến, cơ cấu tổ chức và hệ thống lương mới cho Công ty Viễn thông Hải phòng chính thức đưa vào áp dụng từ Quý 1 năm 2012. Dự án bao gồm việc chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa chức năng, chức danh, xây dựng hệ thống thang bảng lương và hướng dẫn lập mục tiêu KPI của Viễn thông Hải phòng gồm các phòng, ban chức năng và các đơn vị thành viên như Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, Trung tâm Viễn thông 1, 2, 3, và Trung tâm Tin học.

 

Xem thêm: Tư vấn quản lý: OCD và VNPT Hải phòng tổng kết dự án tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống lương

Tư vấn hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH Việt nam Wacoal

alt

Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương cho Công ty TNHH Việt Nam WACOAL (Biên Hòa, 2011) - công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản chuyên sản xuất đồ lót, phụ kiện đồ lót và quần áo bơi, thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối. Mục tiêu chính của dự án là chuẩn hóa hệ thống quản lý nhân sự và hệ thống lương để phục vụ cho xu hướng phát triển mạnh mẽ về mặt kinh doanh, đồng thời tạo động lực tốt hơn cho người lao động. Các mục tiêu cụ thể bao gồm: (i) Rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các phòng ban; (ii) Xây dựng hệ thống chức danh và mô tả công việc cho các chức danh; (iii) Hệ thống đãi ngộ và hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.

Xem thêm: Tư vấn hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH Việt nam Wacoal

Tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Hanel Trading

alt

Tư vấn Xây dựng hệ thống lương cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Hanel (Hanel Trading, 2011). Dự án nhằm mục tiêu: (i) Rà soát chức năng của các bộ phận thuộc văn phòng Hanel Trading; (ii) Chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các phòng, ban, chuẩn hóa hệ thống chức danh và mô tả công việc; (iii) Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực cán bộ nhân viên; (iv) Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc;   (v) Xây dựng hệ thống lương, quy chế lương, thưởng và các phúc lợi khác.

 

Xem thêm: Tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Hanel Trading

Tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Công ty TNHH Phong Nam (FOLIN)

Tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty TNHH Phong Nam (FOLIN, 2011) một công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết kế, chế tạo khuôn mẫu cho các sản phẩm nhựa, kim loại và sản xuất các sản phẩm nhựa trong ngành công nghiệp. Dự án nhằm xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, bao gồm: (i) Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và hệ thống chức danh; (ii) Xây dựng hệ thống lương chú trọng vào năng lực và kết quả công việc theo KPI.

Xem thêm: Tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Công ty TNHH Phong Nam (FOLIN)

Tư vấn khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ cho PVR

altTháng 7 năm 2011, tư vấn OCD đang thực hiện dự án Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ dựa trên việc rà soát tầm nhìn, chiến lược và cơ cấu tổ chức của PVCR- Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt nam (www.pvr.vn).Mục tiêu của dự án bao gồm (i) rà soát tầm nhìn, chiến lược của công ty; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức danh; (iii) Rà soát và chuẩn hóa hệ thống mô tả công việc; (iv) Xây dựng khung năng lực cốt lõi và quy chế đánh giá năng lực; (v) Xây dựng hồ sơ năng lực cho các vị trí và cấp bậc công việc; (vi) Lập hồ sơ năng lực cá nhân; (vii) Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá năng lực.

Xem thêm: Tư vấn khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ cho PVR

Tư vấn quản lý cho Công ty CP CN Kim Bình

altTháng 7/2011, Công ty CP Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD) đã ký hợp đồng tư vấn cho Công ty CP Công nghiệp Kim Bình (KBI). Dự án được ký kết với muc tiêu hỗ trợ KBI trong việc xây dựng quy trình tổng thể, rà soát hệ thống hóa và điều chỉnh các quy trình con, chuẩn hóa hệ thống chức danh và chức năng, xây dựng bản đồ chiến lược và hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả.

Xem thêm: Tư vấn quản lý cho Công ty CP CN Kim Bình

Tư vấn hệ thống lương cho Công ty CP Thương Mại Hiệp Hương

Tư vấn Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Hương (2011) với các mục tiệu; (i) Rà soát nhằm chuẩn hóa hệ thống chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các ban, phòng của Hiệp Hương; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức danh và chuẩn hóa bộ mô tả công việc cho các chức danh; (iii) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cho cấp bộ phận và vị trí công việc (dựa vào hệ thống chỉ số hoạt động cơ bản – KPI) sử dụng phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC); (iv) Xây dựng chính sách trả lương thưởng và các cấu phần thu nhập liên quan.

Xem thêm: Tư vấn hệ thống lương cho Công ty CP Thương Mại Hiệp Hương

Tư vấn quản lý và tái cơ cấu cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI

altNăm 2011, tư vấn cho Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) (www.pti.com.vn) tái cơ cấu và xây dựng tổng thể hệ thống quản trị nguồn nhân lực nhằm giúp PTItrở thành doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ với hệ thống phân phối lớn nhất thị trường, duy trì vị trí top 3 các DNBH Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận/vốn cao nhất thị trường BH phi nhân thọ. Các mục tiêu chính của dự án bao gồm (i) Rà soát, đánh giá sự phù hợp của cơ cấu tổ chức với chiến lược; (ii) Chuẩn hóa cơ cấu chức; (iii) Xây dựng hệ thống chức danh và mô tả công việc cho các chức danh của PTI; (iv) Xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể trong đó có hệ thống lương; (v) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc sử dụng phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC); (vi) Xây dựng chính sách và quy trình tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch cán bộ.

Xem thêm: Tư vấn quản lý và tái cơ cấu cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI

Tư vấn chiến lược và hệ thống lương cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô

Tháng 5/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD) khởi động dự án tư vấn Xây dựng Chiến lược và Hệ thống quản lý nhân sự. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng chiến lược phát triển, rà soát và tư vấn hoàn thiện lại hệ thống chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Ban trong công ty và , xây dựng lại hệ thống lương, thưởng, phúc lợi gắn liền với hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo mục tiêu.

Xem thêm: Tư vấn chiến lược và hệ thống lương cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn hệ thống quản lý

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: Phòng 502, 18B Nam Quốc Cang, Quận 1, HCMC
Tel: 028 3925 3985
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003