Tư vấn hệ thống quản lý

Tư vấn hệ thống lương 3Ps cho Công ty Xây dựng và KD Địa ốc Hòa Bình (HBC)

 

Tư vấn xây dựng Hệ thống lương 3Ps cho Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC, TP. HCM, 2012) – một trong những công ty xây dựng và bất động sản hàng đầu Việt Nam. Mục tiêu của dự án nhằm: (i) Xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức; (ii) Rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các ban, phòng của HBC; (iii) Xây dựng hệ thống chức danh và mô tả công việc cho các chức danh của HBC với mô hình cơ cấu mới; (iv) Xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể, bao gồm cả lương (cố định, biến đổi), thưởng và các phúc lợi khác; (v) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cho cấp bộ phận và chức danh công việc.

 

 

Xem thêm: Tư vấn hệ thống lương 3Ps cho Công ty Xây dựng và KD Địa ốc Hòa Bình (HBC)

Tư vấn quản lý: Khởi động dự án tư vấn hệ thống lương cho HBC

Ngày 8/2/2012, song song với việc đưa Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động (http://ocd.vn/index.php/vi/news/ocdnews/615-ocd-vpdd-hcm), OCD chính thức khởi động Dự án Tư vấn hệ thống lương cho Tập đoàn Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình, một trong những công ty xây dựng tư nhân hàng đầu Việt nam. Tham dự lễ khởi động về phía Hòa Bình có đông đủ đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các trưởng phòng, ban, giám đốc các dự án. Về phía OCD có đại diện Ban Giám đốc, Tư vấn trưởng và các tư vấn thực hiện dự án.

Xem thêm: Tư vấn quản lý: Khởi động dự án tư vấn hệ thống lương cho HBC

Tư vấn quản lý: OCD trình bày báo cáo Phân tích tổ chức cho EDC-HD

Sáng 12/1/2012, nhóm tư vấn của OCD đã trình bày Báo cáo Đánh giá Tổ chức cho Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Sắc ký Hải Đăng (EDC-HD) tại TP Hồ Chí Minh. Báo cáo tư vấn đã trình bày đánh giá về công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, xây dựng và triển khai chiến lược, marketing và kinh doanh, hệ thống quản lý cũng như năng lực quản lý của EDC-HD. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị của EDC-HD đã đánh giá cao những kết quả phân tích của báo cáo cũng như những đề xuất thay đổi mà nhóm tư vấn đưa ra.

Đây là một hoạt động trong chuỗi hoạt động tăng cường năng lực quản lý cho EDC-HD trong khuôn khổ dự án Xây dựng Hệ thống Truy xuất Nguồn gốc Điện tử (ET&T) của EDC-HD do GCF tài trợ. Cũng trong khuôn khổ hoạt động này, tư vấn OCD còn thực hiện chương trình đào tạo Nâng cao Năng lực Quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung của EDC-HD.

Tư vấn quản lý: OCD và VNPT Hải phòng tổng kết dự án tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống lương

alt

Ngày 26/12/2011, OCD và VNPT Hải Phòng tiến hành cuộc họp tổng kết dự án tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống đãi ngộ. Dự kiến, cơ cấu tổ chức và hệ thống lương mới cho Công ty Viễn thông Hải phòng chính thức đưa vào áp dụng từ Quý 1 năm 2012. Dự án bao gồm việc chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa chức năng, chức danh, xây dựng hệ thống thang bảng lương và hướng dẫn lập mục tiêu KPI của Viễn thông Hải phòng gồm các phòng, ban chức năng và các đơn vị thành viên như Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, Trung tâm Viễn thông 1, 2, 3, và Trung tâm Tin học.

 

Xem thêm: Tư vấn quản lý: OCD và VNPT Hải phòng tổng kết dự án tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống lương

Tư vấn hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH Việt nam Wacoal

alt

Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương cho Công ty TNHH Việt Nam WACOAL (Biên Hòa, 2011) - công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản chuyên sản xuất đồ lót, phụ kiện đồ lót và quần áo bơi, thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối. Mục tiêu chính của dự án là chuẩn hóa hệ thống quản lý nhân sự và hệ thống lương để phục vụ cho xu hướng phát triển mạnh mẽ về mặt kinh doanh, đồng thời tạo động lực tốt hơn cho người lao động. Các mục tiêu cụ thể bao gồm: (i) Rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các phòng ban; (ii) Xây dựng hệ thống chức danh và mô tả công việc cho các chức danh; (iii) Hệ thống đãi ngộ và hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.

Xem thêm: Tư vấn hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH Việt nam Wacoal

Tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Hanel Trading

alt

Tư vấn Xây dựng hệ thống lương cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Hanel (Hanel Trading, 2011). Dự án nhằm mục tiêu: (i) Rà soát chức năng của các bộ phận thuộc văn phòng Hanel Trading; (ii) Chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các phòng, ban, chuẩn hóa hệ thống chức danh và mô tả công việc; (iii) Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực cán bộ nhân viên; (iv) Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc;   (v) Xây dựng hệ thống lương, quy chế lương, thưởng và các phúc lợi khác.

 

Xem thêm: Tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Hanel Trading

Tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Công ty TNHH Phong Nam (FOLIN)

Tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty TNHH Phong Nam (FOLIN, 2011) một công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết kế, chế tạo khuôn mẫu cho các sản phẩm nhựa, kim loại và sản xuất các sản phẩm nhựa trong ngành công nghiệp. Dự án nhằm xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, bao gồm: (i) Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và hệ thống chức danh; (ii) Xây dựng hệ thống lương chú trọng vào năng lực và kết quả công việc theo KPI.

Xem thêm: Tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Công ty TNHH Phong Nam (FOLIN)

Tư vấn khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ cho PVR

altTháng 7 năm 2011, tư vấn OCD đang thực hiện dự án Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ dựa trên việc rà soát tầm nhìn, chiến lược và cơ cấu tổ chức của PVCR- Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt nam (www.pvr.vn).Mục tiêu của dự án bao gồm (i) rà soát tầm nhìn, chiến lược của công ty; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức danh; (iii) Rà soát và chuẩn hóa hệ thống mô tả công việc; (iv) Xây dựng khung năng lực cốt lõi và quy chế đánh giá năng lực; (v) Xây dựng hồ sơ năng lực cho các vị trí và cấp bậc công việc; (vi) Lập hồ sơ năng lực cá nhân; (vii) Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá năng lực.

Xem thêm: Tư vấn khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ cho PVR

Tư vấn quản lý cho Công ty CP CN Kim Bình

altTháng 7/2011, Công ty CP Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD) đã ký hợp đồng tư vấn cho Công ty CP Công nghiệp Kim Bình (KBI). Dự án được ký kết với muc tiêu hỗ trợ KBI trong việc xây dựng quy trình tổng thể, rà soát hệ thống hóa và điều chỉnh các quy trình con, chuẩn hóa hệ thống chức danh và chức năng, xây dựng bản đồ chiến lược và hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả.

Xem thêm: Tư vấn quản lý cho Công ty CP CN Kim Bình

Tư vấn hệ thống lương cho Công ty CP Thương Mại Hiệp Hương

Tư vấn Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Hương (2011) với các mục tiệu; (i) Rà soát nhằm chuẩn hóa hệ thống chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các ban, phòng của Hiệp Hương; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức danh và chuẩn hóa bộ mô tả công việc cho các chức danh; (iii) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cho cấp bộ phận và vị trí công việc (dựa vào hệ thống chỉ số hoạt động cơ bản – KPI) sử dụng phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC); (iv) Xây dựng chính sách trả lương thưởng và các cấu phần thu nhập liên quan.

Xem thêm: Tư vấn hệ thống lương cho Công ty CP Thương Mại Hiệp Hương

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn hệ thống quản lý

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • 0969 626 691
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0963733213
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003