Tư vấn hệ thống quản lý

Tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin

Tháng 3/2013, Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai giai đoạn đầu của dự án tư vấn xây dựng "Chiến lược phát triển nguồn nhân lực VIMICO giai đoạn 2013-2015" cho Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin (VIMICO). Dự án nhằm các mục tiêu sau:

Xem thêm: Tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin

Tư vấn Xây dựng hệ thống lương và đánh giá nhân viên cho FOCUS

Tháng 12/2012, Công ty tư vấn OCD và Công ty TNHH Tiêu điểm đã chính thức khởi động dự án tư vấn Xây dựng hệ thống lương và Đánh giá nhân viên. Mục tiêu của dự án nhằm rà soát, chuẩn hóa các phòng ban của Focus; hệ thống chức danh, mô tả công việc; xây dựng từ điển năng lực; xây dựng hệ thống đãi ngộ và hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.

Xem thêm: Tư vấn Xây dựng hệ thống lương và đánh giá nhân viên cho FOCUS

Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản lý cho NAFOODS

Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản lý cho Công ty CP Thực phẩm Nghệ An (NAFoods, 12/2012). Mục tiêu tổng thể của dự án là thực hiện xây dựng mô hình quản trị chung để từ đó xác định cơ cấu mới và xây dựng chính sách lương cho NAFodds.Dự án được chia thành hai giai đoạn chính, gồm: Giai đoạn 1 – Xây dựng mô hình quản trị chung và hệ thống lương cho công ty thương mại, Giai đoạn 2 – Xây dựng cơ cấu mới, chính sách lương, quy chế quản lý nội bộ và chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp cho công ty mẹ và hai công ty con.

Xem thêm: Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản lý cho NAFOODS

OCD xây dựng Hệ thống lương 3Ps cho Công ty Kỹ thuật Tiêu điểm

Tư vấn Xây dựng hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH Kỹ thuật Tiêu điểm (FOCUS, TP. HCM, 2012). Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng hệ thống trả lương mới đáp ứng nhu cầu quản lý của công ty. Dự án gồm các giai đoạn: (i) Nghiên cứu thực trạng công ty và rà soát chức năng; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức danh; (iii) Xây dựng hệ thống đãi ngộ (phân phối thu nhập); (iv) Xây dựng từ điển năng lực; (v) Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả.

Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương cho CuuLong SeaPro

Tư vấn Xây dựng Hệ thống quản trị nhân sự cho  Công ty CP Thủy sản Cửu Long (CuuLong SeaPro, 11/2012). Đây là dự án tư vấn trong khuôn khổ chương trình Đổi mới quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp thủy sản của VASEP. Mục tiêu dự án nhằm chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và xây dựng hệ thống lương đáp ứng nhu cầu quản lý của hai Công ty, gồm: (i) Rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức danh, mô tả công việc cho các chức danh các phòng ban; (iii) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cho cấp bộ phận và chức danh công việc; (iv) Xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể, bao gồm hệ thống lương (cố định, biến đổi), thưởng và các phúc lợi khác.

Xem thêm: Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương cho CuuLong SeaPro

Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương cho SAMEFICO

Tư vấn Xây dựng Hệ thống quản trị nhân sự cho Công ty TNHH Thủy hải sản Sài Gòn – MeKong (SAMEFICO, Trà Vinh, 2012). Đây là dự án tư vấn trong khuôn khổ chương trình Đổi mới quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp thủy sản của VASEP. Mục tiêu dự án nhằm chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và xây dựng hệ thống lương đáp ứng nhu cầu quản lý của hai Công ty, gồm: (i) Rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức danh, mô tả công việc cho các chức danh các phòng ban; (iii) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cho cấp bộ phận và chức danh công việc; (iv) Xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể, bao gồm hệ thống lương (cố định, biến đổi), thưởng và các phúc lợi khác.

Xem thêm: Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương cho SAMEFICO

Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng Hệ thống lương cho PECC3

Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3, 10/2012). Dự án được chia thành nhiều giai đoạn, gồm: (i) Nghiên cứu thực trạng công ty, Xây dựng cơ cấu tổ chức; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức năng, chức danh; (iii) Xây dựng chính sách và hệ thống lương; (iv) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả theo BSC; (v) Triển khai thực hiện.

Xem thêm: Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng Hệ thống lương cho PECC3

Đào tạo Chiến lược và Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho Hùng Thắng

Đào tạo Chiến lược và Tư vấn Xây dựng Hệ thống Bảng điểm cân bằng và hệ thống lương cho Công ty CP Đầu tư Hùng Thắng (09/2012). Mục tiêu chính của dự án là chuẩn hóa hệ thống quản trị nhân sự, xây dựng hệ thống trả lương đáp ứng nhu cầu quản lý của công ty. Mục tiêu cụ thể của dự án là: (i) Nghiên cứu thực trạng công ty và đào tạo chiến lược; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức năng, chức danh; (iii) Xây dựng hệ thống đãi ngộ (phân phối thu nhập); (iv) Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả theo BSC; (v) Xây dựng từ điển năng lực.

Xem thêm: Đào tạo Chiến lược và Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho Hùng Thắng

Tư vấn Xây dựng hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH Hồng Ký

Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH SX-TM Cơ khí Hồng Ký (TP. HCM, 2012), một đơn vị sản xuất máy hàn, động cơ điện, máy khoan và máy chế biến gỗ chuyên nghiệp có quy mô lớn tại TP Hồ Chí Minh. Dự án nhằm: (i) Rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các ban, phòng; (ii) Rà soát lại hệ thống chức danh, mô tả công việc cho các chức danh của Hồng Ký và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với mục tiêu xây dựng hệ thống lương thưởng, đánh giá hệ số công việc; (iii) Xây dựng được bộ từ điển năng lực cho các vị trí; (iv) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cho cấp bộ phận và chức danh công việc; (v) Xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể, bao gồm cả lương (cố định, biến đổi), thưởng, và các phúc lợi khác.

Xem thêm: Tư vấn Xây dựng hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH Hồng Ký

Tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc cho GAPIT

Tháng 6.2012, Công ty OCD và Công ty CP Truyền thông GAPIT đã chính thức khép lại dự án tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá  công việc. Dự án diễn ra từ tháng 3/2012 đến hết nửa đầu tháng 6/2012 đã đạt được những kết quả đầu ra mong muốn như sau:

Xem thêm: Tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc cho GAPIT

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn hệ thống quản lý

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • 0969 626 691
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0963733213
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003