Tư vấn hệ thống quản lý

Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống lương cho ALS

Tháng 11/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Giao nhận Kho vận Hàng không (ALS) đã chính thức đạt được thỏa thuận triển khai dự án tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống lương thưởng cho ALS, xây dựng cơ cấu tổ chức mới cho 4 đơn vị thành viên. Hiện nay, Công ty ALS đang trong quá trình rà soát chiến lược phát triển của Công ty mẹ, xây dựng cơ cấu tổ chức, xây dựng chính sách lương thưởng nhằm hợp nhất mô hình quản trị công ty mẹ - công ty con, tạo ra sự chuyên nghiệp trong bộ máy hoạt động và tạo động lực cho cán bộ công nhân viên gắn bó với ALS. 

Xem thêm: Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống lương cho ALS

Tư vấn KPI - Hệ thống đánh giá kết quả cho Vincom Retail

Tháng 9/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Vincom Retail khởi động dự án Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả (KPI) cho Vincom Retails và các Trung tâm Thương mại Royal City, Times City. Dự án đã hoàn thành ngay trong năm 2014 và VCR sẽ bắt đầu áp dụng hệ thống KPI mới trong năm 2015.

 

Xem thêm: Tư vấn KPI - Hệ thống đánh giá kết quả cho Vincom Retail

Tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự cho Tổng Công ty CN Xi măng Việt nam (VICEM)

Dự án tư vấn ”Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực (chiến lược nhân sự) cho Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM)" đã chính thức khởi động song song với dự án Rà soát chiến lược cho Tổng công ty và Xây dựng chiến lược cho 7 công ty thành viên

Xem thêm: Tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự cho Tổng Công ty CN Xi măng Việt nam (VICEM)

Tư vấn hệ thống lương cho Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam

Tháng 5/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD khởi động dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam. Mục tiêu của dự án là xây dựng Hệ thống lương mới cho Văn phòng Đài Truyền hình Việt nam, bao gồm các mục tiêu cụ thể:

  • Xây dựng hệ thống vị trí việc làm và định biên lao động
  • Xác định được tổng quỹ lương cho văn phòng được lãnh đạo đài phê duyệt dựa trên các cơ sở khoa học
  • Phân bổ lương đảm bảo tính công bằng nội bộ, có tính cạnh tranh với thị trường và phù hợp với số lượng định biên lao động của văn phòng đã được đài phê duyệt.

    Xem thêm: Tư vấn hệ thống lương cho Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam

Tư vấn hệ thống lương 3P cho Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Quân đội (MBAMC)

Tháng 4/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương 3P cho Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Quân đội (MBAMC). Dự án nhằm giúp MBAMC chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và hệ thống chức danh phù hợp với chiến lược kinh doanh, xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cá nhân theo khung năng lực, xây dựng hệ thống đánh giá kết quả (KPI) theo phương pháp BSC và hệ thống lương 3P.

 

Xem thêm: Tư vấn hệ thống lương 3P cho Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Quân đội (MBAMC)

Tư vấn Cải tiến chính sách tiền lương theo phương pháp 3P cho PVFCCo

Năm 2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD tiếp tục triển khai dự án Tư vấn Cải tiến chính sách tiền lương theo phương pháp 3P cho  Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam. Dự án được khởi động vào đầu tháng 2/2014.

 

Xem thêm: Tư vấn Cải tiến chính sách tiền lương theo phương pháp 3P cho PVFCCo

Phân tích hệ thống cho Laurenton Diamonds Vietnam

Tháng 8/2013, Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án Phân tích Hệ thống phục vụ việc thiết kế phần mềm nhân sự cho Laurenton Diamonds Vietnam (LDV), công ty TNHH 100% vốn nước ngoài tại Hải Dương, chuyên chế tác kim cương thuộc hệ thống Laurenton Diamonds. Trong dự án này, tư vấn OCD thực hiện việc phân tích quy trình công việc của các mảng việc nhân sự chính của LDV, cũng như xây dựng hệ thống biểu mẫu nhân sự; từ đó, xác định yêu cầu người dùng cho phần mềm nhân sự của LDV và khuyến nghị việc lựa chọn phần mềm nhân sự.

Tư vấn Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công việc (KPIs) cho PVFCCo

Tư vấn Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công việc (KPIs) cho Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, TP. HCM, 1/2013). Mục tiêu của dự án nhằm góp phần làm củng cố hệ thống quản lý của công ty, làm nền tảng cho việc cải cách hệ thống lương. Dự án bao gồm 2 giai đoạn: (1) Tư vấn Xây dựng hệ thống BSC – KPIs cho khối Văn phòng Tổng công ty; (2) Tư vấn và góp ý cho quá trình xây dựng KPI tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Mục tiêu cụ thể của dự án gồm: (i) Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, (ii) Xây dựng dự án KPIs, (iii) Phát động chương trình KPIs, (iv) Xác định các yếu tố then chốt (KSF), (v) Xây dựng chỉ số KPI cấp cán bộ quản lý, (vi) Lực chọn KRI và các chỉ số hiệu suất khác của các cấp độ còn lại của doanh nghiệp, (v) Tiêu chuẩn hóa hệ thống đo lường hiệu suất, (vi) Áp dụng và cải tiến hệ thống đo lường hiệu suất.

Xem thêm: Tư vấn Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công việc (KPIs) cho PVFCCo

Tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC) cho VNPT Global

Tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC) cho Công ty CP Đầu tư Quốc tế (VNPT Global, 5/2013). Mục tiêu cụ thể của dự án là: (i) Khảo sát và chuẩn hóa cơ cấu tổ chức hệ thống chức năng, chức danh với các hoạt động như Khảo sát và khởi động dự án, Xây dựng ma trận chức năng công ty, Hoàn thiện mô tả công việc; (ii) Xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả doanh nghiệp theo phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC) gồm các hoạt động: Xây dựng BSC công ty, Xây dựng KPI bộ phận, Xây dựng KPI cá nhân và quy chế đánh giá.

Đào tạo chiến lược và Tư vấn hệ thống quản lý cho ECOBA

Tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý và chính sách trả lương cho Công ty CP LIDECO 3 (ECOBA, 1/2013). Dự án bao gồm 2 giai đoạn: (1) Đào tạo về Xây dựng chiến lược nhằm trang bị cho cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trung của công ty phương pháp và công cụ xây dựng chiến lược; (2) Tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý. Mục tiêu của dự án gồm: (i) Rà soát và chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, (ii) Xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả, (iii) Xây dựng chính sách lương thưởng,  (iv) Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực, (v) Chuyển giao và hỗ trợ triển khai dự án.

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn hệ thống quản lý

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • 0969 626 691
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0963733213
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003