Tư vấn hệ thống quản lý

Xây dựng KPI theo phương pháp Bảng điểm cân bằng và hệ thống lương cho Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

Tháng 6/2015, Công ty Tư vấn quản lý OCD và Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam triển khai dự án Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc (KPI) theo phương pháp Bảng điểm cân bằng  (BSC) và hệ thống lương. Dự án được kì vọng sẽ giúp VFM chuẩn hóa hệ thống quản lý và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhân sự, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. 

Công ty Tư vấn Quản lý OCD là công ty tư vấn quản lý chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong việc xây dựng các hệ thống quản lý kết quả (KPI), hệ thống lương cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số dự án xây dựng KPI và hệ thống lương mà Công ty Tư vấn quản lý OCD đã thực hiện trong thời gian gần đây:

Xem thêm: Xây dựng KPI theo phương pháp Bảng điểm cân bằng và hệ thống lương cho Công ty Quản lý Quỹ đầu tư...

Tư vấn xây dựng mô hình và phương pháp hoạch định nhân sự cho Vingroup

Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Tập đoàn Vingroup vừa qua đã đạt được thỏa thuận triển khai dự án Tư vấn "Xây dựng mô hình và phương pháp hoạch định nhân sự" cho VinGroup. Dự án thí điểm tại Khối kinh doanh và khối kỹ thuật của trung tâm thương mại thuộc Vincom Retail (VCR).

Hoạch định nhân sự là quá trình kết nối giữa chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh với nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp. Công việc này tuy đang được mô hình hóa (logic và công thức hóa) các hoạt động tư duy quản trị, nhưng luôn phải dựa trên nền tảng các yếu tố năng lực cá nhân. 

Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P và hệ thống đánh giá kết quả công việc cho Hồng Thiện Mỹ (TP. HCM)

Công ty CP Vật tư Y tế Hồng Thiện Mỹ và Công ty Tư vấn Quản lý OCD vừa qua đã đạt được thỏa thuận triển khai dự án Xây dựng hệ thống lương 3PHệ thống đánh giá kết quả công việc cho Hồng Thiện Mỹ.  Mục tiêu chung của dự án là tạo được hệ thống cơ cấu, chức năng, chức danh, quản lý công việc, khung năng lựchệ thống lương 3P, đồng thời tăng cường năng lực quản lý cho các cán bộ quản lý của Hồng Thiện Mỹ.

Xem thêm: Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P và hệ thống đánh giá kết quả công việc cho Hồng Thiện Mỹ (TP. HCM)

Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống lương cho ALS

Tháng 11/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Giao nhận Kho vận Hàng không (ALS) đã chính thức đạt được thỏa thuận triển khai dự án tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống lương thưởng cho ALS, xây dựng cơ cấu tổ chức mới cho 4 đơn vị thành viên. Hiện nay, Công ty ALS đang trong quá trình rà soát chiến lược phát triển của Công ty mẹ, xây dựng cơ cấu tổ chức, xây dựng chính sách lương thưởng nhằm hợp nhất mô hình quản trị công ty mẹ - công ty con, tạo ra sự chuyên nghiệp trong bộ máy hoạt động và tạo động lực cho cán bộ công nhân viên gắn bó với ALS. 

Xem thêm: Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống lương cho ALS

Tư vấn KPI - Hệ thống đánh giá kết quả cho Vincom Retail

Tháng 9/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Vincom Retail khởi động dự án Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả (KPI) cho Vincom Retails và các Trung tâm Thương mại Royal City, Times City. Dự án đã hoàn thành ngay trong năm 2014 và VCR sẽ bắt đầu áp dụng hệ thống KPI mới trong năm 2015.

 

Xem thêm: Tư vấn KPI - Hệ thống đánh giá kết quả cho Vincom Retail

Tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự cho Tổng Công ty CN Xi măng Việt nam (VICEM)

Dự án tư vấn ”Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực (chiến lược nhân sự) cho Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM)" đã chính thức khởi động song song với dự án Rà soát chiến lược cho Tổng công ty và Xây dựng chiến lược cho 7 công ty thành viên

Xem thêm: Tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự cho Tổng Công ty CN Xi măng Việt nam (VICEM)

Tư vấn hệ thống lương cho Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam

Tháng 5/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD khởi động dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam. Mục tiêu của dự án là xây dựng Hệ thống lương mới cho Văn phòng Đài Truyền hình Việt nam, bao gồm các mục tiêu cụ thể:

  • Xây dựng hệ thống vị trí việc làm và định biên lao động
  • Xác định được tổng quỹ lương cho văn phòng được lãnh đạo đài phê duyệt dựa trên các cơ sở khoa học
  • Phân bổ lương đảm bảo tính công bằng nội bộ, có tính cạnh tranh với thị trường và phù hợp với số lượng định biên lao động của văn phòng đã được đài phê duyệt.

    Xem thêm: Tư vấn hệ thống lương cho Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam

Tư vấn hệ thống lương 3P cho Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Quân đội (MBAMC)

Tháng 4/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương 3P cho Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Quân đội (MBAMC). Dự án nhằm giúp MBAMC chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và hệ thống chức danh phù hợp với chiến lược kinh doanh, xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cá nhân theo khung năng lực, xây dựng hệ thống đánh giá kết quả (KPI) theo phương pháp BSC và hệ thống lương 3P.

 

Xem thêm: Tư vấn hệ thống lương 3P cho Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Quân đội (MBAMC)

Tư vấn Cải tiến chính sách tiền lương theo phương pháp 3P cho PVFCCo

Năm 2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD tiếp tục triển khai dự án Tư vấn Cải tiến chính sách tiền lương theo phương pháp 3P cho  Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam. Dự án được khởi động vào đầu tháng 2/2014.

 

Xem thêm: Tư vấn Cải tiến chính sách tiền lương theo phương pháp 3P cho PVFCCo

Phân tích hệ thống cho Laurenton Diamonds Vietnam

Tháng 8/2013, Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án Phân tích Hệ thống phục vụ việc thiết kế phần mềm nhân sự cho Laurenton Diamonds Vietnam (LDV), công ty TNHH 100% vốn nước ngoài tại Hải Dương, chuyên chế tác kim cương thuộc hệ thống Laurenton Diamonds. Trong dự án này, tư vấn OCD thực hiện việc phân tích quy trình công việc của các mảng việc nhân sự chính của LDV, cũng như xây dựng hệ thống biểu mẫu nhân sự; từ đó, xác định yêu cầu người dùng cho phần mềm nhân sự của LDV và khuyến nghị việc lựa chọn phần mềm nhân sự.

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn hệ thống quản lý

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: Phòng 502, 18B Nam Quốc Cang, Quận 1, HCMC
Tel: 028 3925 3985
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003