Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản lý cho NAFOODS, 2015

Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản lý cho Công ty CP Thực phẩm Nghệ An (NAFoods, 10/2015). 3 năm sau khi triển khai kết quả dự án tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý do OCD tư vấn, NAFOODS tiếp tục mời OCD tư vấn tái cơ cấu giai đoạn 2 để đáp ứng nhu cầu phát triển của giai đoạn mới. Dự án nhằm thực hiện xây dựng mô hình quản trị chung để từ đó xác định cơ cấu mới và xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho NAFoods, bao gồm công ty mẹ và các công ty thành viên.

 

 

 

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn chiến lược và tái cơ cấu Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản lý cho NAFOODS, 2015

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: Phòng 502, 18B Nam Quốc Cang, Quận 1, HCMC
Tel: 028 3925 3985
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003