Tư vấn chiến lược và tái cơ cấu

Rà soát chiến lược phát triển tổng thể cho TMS Group

Năm 2010, tư vấn OCD tiếp tục tư vấn Rà soát chiến lược phát triển tổng thể cho TMS Group. Mục tiêu cụ thể của hoạt động tư vấn là: (i) Rà soát, điều chỉnh chiến lược chung cho TMS Group; (ii) Xây dựng chiến lược cụ thể cho các đơn vị kinh doanh: Bất động sản, Xuất khẩu lao động, vật liệu khoáng sản (mỏ cát); (iii) Xây dựng chiến lược cho các ban của TMS Group.

Tư vấn tái cơ cấu, xây dựng BSC và hệ thống phân phối thu nhập cho Viễn Thông Hải phòng (2010-2011)

Trong hai năm 2010 và 2011, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã thực hiện dự án tư vấn tái cơ cấu, xây dựng BSC và hệ thống phân phối thu nhận cho Viễn Thông Hải phòng (VNPT Hải Phòng). Mục tiêu của dự án là: (i) Đánh giá tổ chức, khảo sát ý kiến nhân viên, Xây dựng cơ cấu tổ chức mới; (ii) Xây dựng hệ thống thang bảng lương và phương án phân phối thu nhập; (iii) Xây dựng hệ thống xác định giá trị đóng góp của từng bộ phận, từng chức danh công việc vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Viễn thông Hải phòng (sử dụng Bảng điểm cân bằng- BSC và hệ thống chỉ số hoạt động cơ bản- KPI); (iv) Triển khai đánh giá kết quả công việc qua KPI và xây dựng phương thức kết nối với Quy chế phân phối thu nhập.

Tư vấn hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Thanh Hóa

Tháng 12/2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn xây dựng hệ thống đãi ngộ cho Công ty Thuốc lá Thanh Hóa. Đây là dự án tư vấn lương được bắt đầu từ tháng 5/2009 và kéo dài đến hết tháng 11/2009. Hệ thống lương mới của Công ty Thuốc lá Thanh hóa đượcáp dụng từđầu năm 2010.

Tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược cho Mạng thanh toán PayNet

“Năm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC) cho Mạng thanh toán PayNet (www.paynet.vn) – doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam.

Xem tiếp...

Tư vấn xây dựng chiến lược cho Tập đoàn TMS

Năm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược cho Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS , gồm 3 Công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực Xuất khẩu Lao động (TMS Hr), Đầu tư Bất Động sản (TMS Land), Đầu tư Xây dựng (TMS Construction). (www.tmsgroup.com.vn). Trong dự án này, tư vấn OCD đã hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý của TMS Group từ những bước đầu tiên trong xây dựng như xác định tầm nhìn, sứ mệnh đến việc tư vấn triển khai chiến lược sử dụng Bảng điểm cân bằng (BSC).  

Xem tiếp...

Tư vấn xây dựng chiến lược và BSC cho Công ty Cổ phần Ba An

Năm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược cho Công ty Cổ phần Ba An - nhà cung cấp các sản phẩm bảo vệ cáp điện hàng đầu Việt nam (www.baan.vn). Trong dự án này, tư vấn OCD đã hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho độiingũ cán bộ lãnh đạo và quản lý của Ba An từ những bước đầu tiên trong xây dựng như xác định tầm nhìn, sứ mệnh đến việc tư vấn triển khai chiến lược sử dụng Bảng điểm cân bằng (BSC).  

Xem tiếp...

Tư vấn BSC cho Công ty Cổ phẩn Ba An

Năm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược cho Công ty Cổ phần Ba An - nhà cung cấp các sản phẩm bảo vệ cáp điện hàng đầu Việt nam (www.baan.vn). Trong dự án này, tư vấn OCD đã hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho độiingũ cán bộ lãnh đạo và quản lý của Ba An từ những bước đầu tiên trong xây dựng như xác định tầm nhìn, sứ mệnh đến việc tư vấn triển khai chiến lược sử dụng Bảng điểm cân bằng (BSC).

Xem tiếp...

Tư vấn chiến lược cho Tập đoàn TMS

altNăm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược cho Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS , gồm 3 Công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực Xuất khẩu Lao động (TMS Hr), Đầu tư Bất Động sản (TMS Land), Đầu tư Xây dựng (TMS Construction). (www.tmsgroup.com.vn). Trong dự án này, tư vấn OCD đã hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý của TMS Group từ những bước đầu tiên trong xây dựng như xác định tầm nhìn, sứ mệnh đến việc tư vấn triển khai chiến lược sử dụng Bảng điểm cân bằng (BSC).

Xem tiếp...

Tư vấn chiến lược cho PayNet

“Năm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC) cho Mạng thanh toán PayNet (www.paynet.vn) – doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam.

Xem tiếp...

Tư vấn xây dựng chiến lược và BSC cho Mạng thanh toán PayNet

“Năm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn chiến lược (xây dựng chiến lược, triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC) cho Mạng thanh toán PayNet (www.paynet.vn) – doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam.

Xem tiếp...

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn chiến lược và tái cơ cấu

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: Phòng 502, 18B Nam Quốc Cang, Quận 1, HCMC
Tel: 028 3925 3985
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003