Tư vấn chiến lược và tái cơ cấu

Tư vấn chiến lược kinh doanh và rà soát hệ thống quản lý cho Công ty CP Đầu tư Hùng Thắng

Tư vấn Xây dựng chiến lược kinh doanh và rà soát hệ thống Quản lý nhân sự cho Công ty CP Đầu tư Hùng Thắng, 2016) -  một trong những doanh nghiệp mới nổi trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông. Trước dự án này, OCD từng thực hiện dự án tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả doanh nghiệp (KPI) và hệ thống lương 3P cho Hùng Thắng.

Xem tiếp...

Tư vấn chiến lược kinh doanh và hệ thống lương 3P Công ty CP Bảo Minh

Tháng 11/2015, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Thương mại Quốc tế Bảo Minh, doanh nghiệp đang tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực xuất khẩu lao động sang các thị trường Nhật và Đài Loan đã thống nhất thỏa thuận thực hiện dự án tư vấn chiến lược kinh doanh và hệ thống quản lý. Mục tiêu của dự án này là nghiên cứu thị trường, xây dựng được chiến lược kinh doanh của Bảo Minh tới năm 2020 bao gồm xây dựng văn bản chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh, phạm vi cạnh tranh, năng lực cốt lõi và nguồn lực chiến lược của công ty, các sáng kiến chiến lược và mục tiêu, kế hoạch thực hiện sử dụng phương pháp Bảng điểm cân bằng); rà soát và sắp xếp lại cơ cấu, chức năng; xây dựng hệ thống quy trình quản lý thiết yếu, hệ thống đánh giá kết quả công việc (KPI), hệ thống đánh giá năng lực và hệ thống lương 3P cho Bảo Minh.

Dự án được kỳ vọng sẽ giúp Bảo Minh củng cố được nội lực và tăng trưởng mạnh, bên vững trong thời gian tới.

Xem tiếp...

Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản lý cho NAFOODS, 2015

Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản lý cho Công ty CP Thực phẩm Nghệ An (NAFoods, 10/2015). 3 năm sau khi triển khai kết quả dự án tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý do OCD tư vấn, NAFOODS tiếp tục mời OCD tư vấn tái cơ cấu giai đoạn 2 để đáp ứng nhu cầu phát triển của giai đoạn mới. Dự án nhằm thực hiện xây dựng mô hình quản trị chung để từ đó xác định cơ cấu mới và xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho NAFoods, bao gồm công ty mẹ và các công ty thành viên.

Xem tiếp...

Tư vấn chiến lược kinh doanh và hệ thống quản lý cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ đô, 2015

Tư vấn Xây dựng chiến lược kinh doanh và hệ thống Quản lý nhân sự cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô (Thudo JSC, 2015) -  một trong những doanh nghiệp năng động về đầu tư xây dựng các dự án bất động sản và các dự án phục vụ dân sinh và cộng đồng xã hội. Năm 2011, OCD đã thực hiện dự án tư vấn chiến lược kinh doanh cho Thủ Đô. Sau 1 chu kỳ chiến lược, OCD lại được Ban lãnh đạo Thủ Đô tín nhiệm mời tiếp tục hỗ trợ Thủ đô Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Giai đoạn mới 2016-2020. 

Xem tiếp...

Tư vấn chiến lược kinh doanh và hệ thống lương cho Công ty CP Đầu tư Thái Nguyên và Công ty Xây dựng Hồng Vũ

Tháng 4/2015, Công ty Tư vấn Quản lý OCD ký hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh và hệ thống quản lý cho Công ty CP Đầu tư Thái Nguyên (TNI), doanh nghiệp hàng đầu tại Thái Nguyên trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và Công ty Xây dựng Hồng Vũ. Phạm vi của dự án tư vân chiến lược kinh doanh này gồm nghiên cứu thị trường, xây dựng được chiến lược kinh doanh của TNI tới năm 2020 bao gồm xây dựng văn bản chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh, phạm vi cạnh tranh, năng lực cốt lõi và nguồn lực chiến lược của công ty; Hệ thống mục tiêu chiến lược và các sáng kiến chiến lược, kế hoạch thực hiện (sử dụng phương pháp Bảng điểm cân bằng); rà soát và sắp xếp lại cơ cấu, chức năng; xây dựng hệ thống quy trình quản lý thiết yếu, hệ thống đánh giá kết quả công việc, hệ thống đánh giá năng lực và hệ thống lương 3P cho TNI và Công ty thành viên - Công ty Xây dựng Hồng Vũ.

Dự án được kỳ vọng sẽ giúp TNI củng cố được nội lực và tăng trưởng mạnh, bên vững trong thời gian tới.

Xem tiếp...

Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty CP Sông Đà 6

Đầu tháng 7/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Sông Đà 6 đã đạt được thỏa thuận triển khai dự án tư vấn Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty CP Sông Đà 6 giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2025.

Xem tiếp...

OCD tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự cho Tổng Công ty CN Xi măng Việt nam (VICEM)

Dự án tư vấn ”Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực (chiến lược nhân sự) cho Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM)" đã chính thức khởi động song song với dự án Rà soát chiến lược cho Tổng công ty và Xây dựng chiến lược cho 7 công ty thành viên

Xem tiếp...

Tư vấn chiến lược cho SOHACO Group

Tháng 6/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD ký hợp đồng tư vấn chiến lược cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO. Mục tiêu tổng thể của dự án này là nghiên cứu thị trường, xây dựng được chiến lược phát triển tổng thể và chiến lược nhân sự của SOHACO Group và các công ty thành viên tới năm 2020 bao gồm xây dựng văn bản chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh của công ty, các sáng kiến chiến lược và mục tiêu, kế hoạch thực hiện ngắn hạn (sử dụng phương pháp Bảng điểm cân bằng), xây dựng chiến lược nhân sự trên cơ sở rà soát và sắp xếp lại cơ cấu, chức năng, có sự tham gia tích cực của các cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trung. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp SOHACO củng cố được nội lực và tăng trưởng mạnh, bên vững trong thời gian tới.

Xem tiếp...

Dự án Rà soát chiến lược cho Tổng Công ty CN Xi măng Việt nam (Vicem) và Xây dựng chiến lược cho 7 công ty thành viên

Tháng 3/2014, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem)Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã khởi động dự án "Xây dựng chiến lược phát triển bền vững từ nay đến năm 2025 và định hướng phát triển trong những năm tiếp theo".

Xem tiếp...

Tư vấn chiến lược phát triển Cảng Vũng Áng

Tháng 8-2013, OCD triển khai dự án Tư vấn chiến lược cho Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào. Đây là cấu phần trong phạm vi gói thầu "Tư vấn Xây dựng chiến lược phát triển Cảng Vũng Áng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và Tư vấn đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Cảng Vũng Áng của Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào do liên danh nhà thầu TEDIPORT - OCD thực hiện. Đối tác của OCD trong dự án này là Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cảng - Đường thủy TEDIPORT, một đơn vị có uy tín trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và khai thác cảng và đường thủy.

 

Xem tiếp...

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn chiến lược và tái cơ cấu

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: Phòng 502, 18B Nam Quốc Cang, Quận 1, HCMC
Tel: 028 3925 3985
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003