Nghiên cứu thị trường

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng dùng điện cho Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) tại 27 tỉnh năm 2014

Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án Khảo sát sự hài lòng của khách hàng tiêu dùng điện cho Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (NPC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN, 12/2014). Dự án đã tiến hành khảo sát sự hài lòng của hơn 12.000 khách hàng thuộc 2 nhóm sinh hoạt (hộ gia đình) và ngoài sinh hoạt (tổ chức, doanh nghiệp) tại 27 tỉnh thuộc phạm vi của Điện lực Miền Bắc.

Xem tiếp...

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng dùng điện năm 2014 cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) tại 18 tỉnh

Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án Khảo sát sự hài lòng của khách hàng tiêu dùng điện cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (SPC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN, 12/2014). Dự án đã tiến hành khảo sát sự hài lòng của hơn 8.000 khách hàng thuộc 2 nhóm sinh hoạt (hộ gia đình) và ngoài sinh hoạt (tổ chức, doanh nghiệp) tại 18 tỉnh miền Nam.

Xem tiếp...

Nghiên cứu thị trường: Khảo sát sự hài lòng của khách hàng dùng điện cho Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVN CPC) tại 12 tỉnh, 2014

Công ty Tư vấn Quản lý OCD tiến hành dự án Khảo sát sự hài lòng của khách hàng tiêu dùng điện cho Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (CPC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN, 09/2014). Dự án đã tiến hành khảo sát sự hài lòng gần 5.000 khách hàng thuộc 2 nhóm sinh hoạt (hộ gia đình) và ngoài sinh hoạt (tổ chức, doanh nghiệp) tại 12 tỉnh miền Trung.

Xem tiếp...

Nghiên cứu thị trường dược cho Tập đoàn Sohaco

Tháng 7/2013, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD tiến hành dự án nghiên cứu thị trường dược cho Tập đoàn TM & Dược phẩm Sohaco. Mục tiêu của dự án nghiên cứu thị trường này là nghiên cứu quy mô, nhu cầu, thị hiếu, thói quen lựa chọn, sử dụng, phân phối sản phẩm dược khách hàng và các đại lý dược trong và ngoài hệ thống của Sohaco. 

Xem tiếp...

Nghiên cứu thị trường xi măng cho Vicem

Tháng 6/2013, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD tiến hành dự án nghiên cứu thị trường xi măng cho Tổng Công ty CN Xi măng Việt nam và 7 công ty thành viên. Mục tiêu của dự án nghiên cứu thị trường là nghiên cứu quy mô, nhu cầu, thị hiếu, thói quen lựa chọn, sử dụng, phân phối sản phẩm xi măng của các nhà thầu xây dựng và các đại lý xi măng trong và ngoài hệ thống của Vicem. Dự án được thực hiện tại trên 30 tỉnh, thành phố.

Xem tiếp...

Nghiên cứu thị trường cho Công ty Dược Thiên Thảo

Tháng 2/2013, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD tiến hành dự án nghiên cứu thị trường cho Công ty CP Dược phẩm Thiên Thảo. Mục tiêu của dự án nghiên cứu thị trường là khảo sát nhu cầu, hiểu biết và thói quen của khách hàng để phục vụ cho công tác phát triển thị trường cho sản phẩm mới của Công ty Dược phẩm Thiên Thảo.

Xem tiếp...

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng dùng điện năm 2013 cho Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tại 29 quận huyện

Tháng 1/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD chính thức khởi động dự án “Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện” tại 29 quận huyện cho Tổng Công ty Điện lực Hà Nội.

Xem tiếp...

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng dùng điện cho Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) tại 13 tỉnh năm 2013

Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án Khảo sát sự hài lòng của khách hàng tiêu dùng điện cho Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (NPC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN, 12/2013). Dự án đã tiến hành khảo sát sự hài lòng của 2 nhóm sinh hoạt (hộ gia đình) và ngoài sinh hoạt (tổ chức, doanh nghiệp) tại 13 tỉnh miền núi phía Bắc, và thực hiện việc phân tích cho toàn bộ hơn 10.000 khách hàng thuộc 2 nhóm nói trên tại 27 tỉnh do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc phụ trách.

Xem tiếp...

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng dùng điện cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) tại 18 tỉnh

Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án Khảo sát sự hài lòng của khách hàng tiêu dùng điện cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (SPC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN, 12/2013). Dự án đã tiến hành khảo sát sự hài lòng của gần 7.000 khách hàng thuộc 2 nhóm sinh hoạt (hộ gia đình) và ngoài sinh hoạt (tổ chức, doanh nghiệp) tại 18 tỉnh miền Nam.

Xem tiếp...

Nghiên cứu thị trường: Khảo sát sự hài lòng của khách hàng dùng điện cho Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVN CPC) tại 12 tỉnh

Công ty Tư vấn Quản lý OCD tiến hành dự án Khảo sát sự hài lòng của khách hàng tiêu dùng điện cho Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (CPC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN, 11/2013). Dự án đã tiến hành khảo sát sự hài lòng của gần 5.000 khách hàng thuộc 2 nhóm sinh hoạt (hộ gia đình) và ngoài sinh hoạt (tổ chức, doanh nghiệp) tại 12 tỉnh miền Trung.

Xem tiếp...

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Nghiên cứu thị trường

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: Phòng 502, 18B Nam Quốc Cang, Quận 1, HCMC
Tel: 028 3925 3985
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003