Phát triển tư duy và hệ thống tổng thể

Mục tiêu

Khoá học này giúp các nhà quản lý nhìn nhận và xử lý các vấn đề một cách hệ thống, tổng thể và toàn diện hơn. Một cách cụ thể, sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng:
•    Nhìn nhận rõ các yếu tố cản trở quá trình tư duy tổng thể và hệ thống
•    Phân tích các trường hợp tư duy thiếu hệ thống tiêu biểu trong một tổ chức
•    Xác định các biện pháp để phát triển và ứng dụng kỹ năng tư duy tổng thể hệ thống

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức, đặc biệt là những nhà quản lý cấp trung và cấp cao

Các chủ đề chính

1.    Sự cần thiết phát triển tư duy hệ thống tổng thể
2.    Những cản trở tư duy hệ thống trong tổ chức
3.    Các trường hợp tư duy thiếu hệ thống tiêu biểu
4.    Các phương pháp phát triển tư duy hệ thống tổng thể của nhà quản lý
5.    Các biện pháp khắc phục những cản trở về mặt tổ chức trong việc thực hiện tư duy tổng thể, toàn diện

Thời lượng

2-5 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên 

Bạn đang ở: OCD Dịch vụ Đào tạo quản lý Dành cho quản lý cấp trung Phát triển tư duy và hệ thống tổng thể

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: Phòng 502, 18B Nam Quốc Cang, Quận 1, HCMC
Tel: 028 3925 3985
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003