Xây dựng kế hoạch kinh doanhMục tiêu
khóa đào tạo Xây dựng kế hoạch kinh doanh
Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:
•    Nhận biết được tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch kinh doanh đối với sự thành công của doanh nghiệp
•    Xây dựng kế hoạch kinh doanh
•    Đánh giá các nguồn lực hiện tại và tiềm năng của doanh nghiệp
•    Phân tích và dự báo các rủi ro có thể trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh

Đối tượng
Các chủ doanh nghiệp hay các nhà quản lý hoạch định kế hoạch kinh doanh trong các doanh nghiệp
Các chủ đề chính
1.    Sự cần thiết xây dựng kế hoạch kinh doanh
2.    Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Quan điểm của doanh nghiệp và của ngân hàng
3.    Cấu trúc của Kế hoạch kinh doanh
4.    Kế hoạch sản xuất/dịch vụ
5.    Kế hoạch Marketing
6.    Kế hoạch tài chính và các báo cáo tài chính
7.    Phân tích và đánh giá rủi ro
8.    Một số mẫu biểu cần thiết

Thời lượng
3-5 ngày hoặc thiết kế đặc thù theo yêu cầu của học viên.

Bạn đang ở: OCD Dịch vụ Đào tạo quản lý Dành cho lãnh đạo cấp cao Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: Phòng 502, 18B Nam Quốc Cang, Quận 1, HCMC
Tel: 028 3925 3985
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003